KOERS op opleidingskwaliteit

KOERS: toekomst kwaliteit sociaal-geneeskundige opleiding
Hoe ziet een kwalitatief goede opleiding tot sociaal geneeskundige eruit? En hoe zorg je dat die kwaliteit hoog blijft en verder verbetert? Het rapport KOERS en het bijbehorende Kwaliteitskader* geven antwoord op deze vragen. Met het hierin beschreven interne, cyclische kwaliteitssysteem kan de sociale geneeskunde zelf de kwaliteit van de opleidingen systematisch toetsen en borgen.

Eind oktober 2015 leverde het MMV-deelproject ‘Kwaliteitsborging van opleidingen tot sociaal geneeskundige’ (KSG) KOERS** en het Kwaliteitskader op aan opdrachtgevers KAMG, NVAB en NVVG*. Gelijktijdig lopen tot begin 2016 pilots om de cyclus aan de praktijk te toetsen. De eerste resultaten zijn al verwerkt, meer volgt wanneer relevant in 2016.

Hoe verder?
Namens KAMG, NVAB, NVVG en NSPOH blikken Ronald Duzijn, Marjolein Bastiaanssen, Tineke Woldberg en Cecile de Ruiter vooruit.

“Hoe het er precies uit gaat zien, zalde praktijk ons leren. We werken nu aan een implementatieadvies,” vertelt Ronald Duzijn van de KAMG. “En dat we na het MMV-project ‘Kwaliteitsborging Opleidingen Sociale Geneeskunde’** gezamenlijk blijven optrekken, is helder. We zijn enthousiast en zetten ons graag in voor het blijvend verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen tot sociaal geneeskundige.”

Visie op opleiden
Het Handboek Sociale Geneeskunde vindt in KOERS een eigentijdse opvolger. Een belangrijk verschil is dat KOERS over de visie op lange termijn gaat en een kader biedt voor de landelijke opleidingsplannen. “De manier waarop je naar opleiden kijkt, verandert fundamenteel”, zegt Cecile de Ruiter, NSPOH: “Je zult zien dat zich straks een andere cultuur ontwikkelt. Een waarin alle betrokkenen zich eigenaar voelen van de opleidingskwaliteit en zich proactief opstellen om goede en verbeterpunten te signaleren. Verbeteren wordt belangrijker dan verantwoorden.”

Tineke Woldberg, NVVG: “Tegelijkertijd is er ruimte om landelijke opleidingsplannen flexibel op te stellen en vaker te herzien. Daardoor kun je de theorie veel beter laten aansluiten op de praktijk. En alle actoren zijn gelijk, iedereen kan zich oprecht afvragen: wat draag ík bij en wat ga ík verbeteren?”

Integreren
Met dit interne cyclische kwaliteitssysteem zet de sociale geneeskunde een grote stap. Dat kan lastig zijn. Want wie zit er te wachten op nóg een systeem? Marjolein Bastiaanssen, NVAB: “Het kan inderdaad als extra voelen. En de eerste keer vraagt waarschijnlijk ook meer tijd. Maar daarna staat het. Daarbij geeft het Kwaliteitskader je direct een kapstok voor de eigen kwaliteitsevaluatie, je kunt ze integreren. Dan sla je mooi twee vliegen in één klap.”

Download KOERS

Download het Kwaliteitskader

Bron: KNMG Project MMV

Meer informatie over kwaliteitsborging opleidingen sociale geneeskunde


*  Dit rapport en het bijbehorende Kwaliteitskader zijn op 14 oktober 2015 vastgesteld door de stuurgroep KSG, met vertegenwoordigers van de NVAB, NVVG, KAMG, Losgio, NSPOH, TNO, SGBO, Opleidingsinrichtingen, CGS en RGS.

**KOERS staat voor: Kwaliteitsvisie Opleidingen en Raamplan Sociale Geneeskunde. In oktober ontvingen KAMG, NVAB en NVVG KOERS en het Kwaliteitskader van het MMV-deelproject ‘Kwaliteitsborging van opleidingen tot sociaal geneeskundige’ (KSG). KOERS bevat uitgangspunten voor goed opleiden in de sociale geneeskunde en een kwaliteitssysteem waarmee het sociaal- geneeskundige veld gestructureerd zicht krijgt op de kwaliteit van de opleidingen in de sociale geneeskunde en die ook kan verbeteren. Wetenschappelijke verenigingen en opleidingsinrichtingen, maar ook opleidingsinstituten krijgen ten aanzien van de kwaliteit van de opleidingen een nadrukkelijke rol.