DNA arts M&G

Kwaliteitsvisitaties en professionalisering ICT-groepen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Het onderdeel ‘Kwaliteitsvisitaties’ van het Besluit Herregistratie Specialisten treedt per 1 januari 2020 in werking. Over de visie en insteek die de KAMG hiervoor koos, lees je alles in de kadernotitie “Kwaliteitsvisitatie van KAMG ICT* groepen ten behoeve van herregistratie van artsen in het specialisme arts Maatschappij en Gezondheid”.

Download de kadernotitie

De KAMG en NVVG willen in de komen jaren naar professionalisering van de ICT-groepen en zo voldoen aan de twee nieuwe herregistratie-eisen:

  1. evaluatie individueel functioneren
  2. evaluatie van het functioneren in groepsverband.

KAMG en NVAG kiezen voor een vorm van kwaliteitsevaluatie, voortbouwend op de voor ons bekende en vertrouwde ICT-groepen waarbij te zijner tijd beide elementen van evaluatie (de individuele component en het groepselement) aan de orde moeten komen.

Met prof. dr. Kiki Lombarts, hoogleraar professional performance AMC/UVA, bekijken we de mogelijkheden of KAMG en NVVG vanuit haar vakgroep ondersteund kunnen worden bij de opzet en inrichting van een systeemmethodiek en instrumentarium. Daarmee moeten we per 1 januari 2020 aan de nieuwe herregistratieverplichtingen voor evaluatie van het functioneren kunnen voldoen. Momenteel werken we met de NVVG aan een projectplan en starten vanuit het bureau KAMG voorbereidende/inventariserende werkzaamheden om de aard, omvang en samenstelling van de bestaande ICT-groepen in kaart te brengen.

N.B. de RGS vraagt bij de herregistratie-aanvraag reeds naar deelname aan kwaliteitsvisitaties. Dit is voor de arts M&G (en profielartsen) nu nog niet aan de orde, pas vanaf 1 januari 2020.

 

* ICT = intercollegiale toetsing

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Dossier Herregistratie” size=”lg” align=”left” link=”url:%2Fdossiers%2Fherregistratie%2F|||”][/vc_column][/vc_row]