Landelijk opleidingsplan 2017

Landelijk opleidingsplan arts M&G 2017 aangeboden aan CGS

Op 1 juni 2018 bood KAMG het Landelijk opleidingsplan (LOP) arts M+G 2017 ter vaststelling aan, aan het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Hiermee is een volgende stap gezet naar een integrale specialistenopleiding tot arts M+G. Met de vierjarige specialistenopleiding tot arts M+G komt een eind aan de splitsing in de opleiding tot profielarts en vervolgens specialist. De profielopleidingen verdwijnen. In het opleidingsplan is ruimte voor uitstroom in vijf deskundigheidsgebieden. 

Overgangsregeling

Op dit moment werkt KAMG aan een overgangsregeling waarmee profielartsen, door het aantonen van eerder verworven competenties, kunnen instromen in het specialistenregister M+G. De huidige profielregisters verdwijnen op termijn. Registratie per deskundigheidsgebied wordt mogelijk binnen het register van de KAMG.

Ingangsdatum

De KAMG bereidt de invoering van het LOP voor door de veranderingen voor het veld nauwkeurig te monitoren. Het eerdere streven om vanaf 1 januari 2020 met het nieuwe opleidingsplan te gaan werken is bijgesteld naar 1 januari 2021. Op dit moment vinden er belangrijke ontwikkelingen plaats in het veld van de opleidingen tot arts M+G met de overgang naar het landelijk werkgeverschap per 1 januari 2019. KAMG vindt het belangrijk om deze processen zorgvuldig te doorlopen en kiest er daarom voor om de ingangsdatum een jaar te verzetten.

Download het LOP 2017