Volksgezondheid

Landelijk werkgeverschap voor aios

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De jaarlijkse instroom in de (profiel)opleidingen arts M&G is onvoldoende om (toekomstig) vraag en aanbod van specialisten in de publieke gezondheidszorg in evenwicht te brengen en te houden. In juli 2016 kondigde VWS aan landelijk werkgeverschap te introduceren om de instroom in de opleiding te bevorderen.

De aios is dan tijdens de opleiding in dienst van een landelijk werkgever en gaat vervolgens bovenformatief aan de slag bij de opleidende zorginstelling. Om dit mogelijk te maken is VWS van plan de huidige subsidieregeling te vervangen en de subsidievergoeding per 1 januari 2018 aan te passen. Er is – zo schrijft de minister – expliciet aandacht voor verbreding naar de UMC’s, de opleidingsinstituten, de wethouders in de besturen van GGD-regio’s en de AIOS. Zo wil VWS samen met het veld de kwaliteit, bekendheid en aantrekkelijkheid van opleidingen en werken in de publieke gezondheid vergroten, waardoor meer mensen voor dit specialisme zullen kiezen.

Brede aanpak

Voor ons is staat landelijk werkgeverschap niet op zichzelf maar is het onderdeel van een bredere aanpak voor versterking van de opleiding arts M&G. Belangrijk en onlosmakelijk hieraan verbonden zijn ook:

Daarbij vinden wij dat het eerder uitgebrachte advies van ActiZ, GGD GHOR NL en KAMG over bovenregionale en nationale regie op de instroom van de opleiding heel goed past in het voorgestelde opleidingsmodel van VWS.

Werkgroep

Samen met ActiZ, GGD GHOR NL, NSPOH en het LOSGIO nemen we deel aan een recent door VWS gestarte landelijke werkgroep. We letten op benodigde randvoorwaarden en waarborgen én of het nieuwe model werkelijk gaat bijdragen aan de instroom in de opleiding. Ook zetten we ons in voor bijvoorbeeld een goede overgangsregeling en het beschrijven van een traject voor zij-instromers.

Gelijktijdig zijn we samen met LOSGIO in gesprek met de LAD ter oriëntatie op de arbeidsvoorwaarden.

Relevant:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]