Onze leden

De KAMG verenigt 8 wetenschappelijke verenigingen van artsen die zich dagelijks inzetten voor een gezonde bevolking in Nederland, werkzaam in de publieke gezondheid. We behartigen de belangen van ruim 2000 artsen M+G, aangesloten bij de afzonderlijke verenigingen.

Jeugdartsen Nederland

De AJN (Jeugdartsen Nederland) is de wetenschappelijke vereniging van én voor jeugdartsen, veelal werkzaam in de JGZ. Jeugdartsen bevorderen preventie als specialist van de opgroeiende jeugd: als verbinder, als community doctor, als zorgverlener, als beleidsadviseur en als onderzoeker.

Vereniging Artsen Volksgezondheid

De Vereniging Artsen Volksgezondheid (voorheen NVAG, VAGZ, VIA) wil alle mogelijkheden benutten om de volksgezondheid te optimaliseren en zal de professionele kwaliteit bewaken en bevorderen, gevraagd en ongevraagd, door onderzoek, sturing, beleidsontwikkeling en advisering.

Nederlandse Vereniging van Donor Geneeskunde

De NVDG is de vereniging voor artsen die werkzaam zijn op het gebied van de Donorgeneeskunde. Zij houden zich bezig met de medische aspecten van donoren die lichaamsmateriaal afstaan voor de behandeling van patiënten.

Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde

Medisch milieukundigen houden zich bezig met de effecten die milieufactoren kunnen hebben op de gezondheid en contact daarmee voor burgers te voorkomen of beperken. Bijvoorbeeld bij windmolens of snelwegen.

Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

De NVFG is de vereniging voor artsen die werken op het gebied van geneesmiddelen. Zij richten zich vooral op voorlichting over geneesmiddelen, ontwikkeling en registratie van geneesmiddelen en bewaking van de veiligheid van (on)geregistreerde geneesmiddelen.

Vereniging voor artsen Infectieziektebestrijding

De NVIB is de vereniging voor artsen infectieziektebestrijding. Deze artsen werken bij de GGD, in laboratoria en op beleidsfuncties in het gebied van public health.

Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

De VVAK behartigt de belangen van de vertrouwensartsen en bewaakt de kwaliteit binnen dit beroep. De vertrouwensarts geeft advies aan medische professionals en wordt betrokken bij medische aspecten van vermoedens van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Een vertrouwensarts is werkzaam bij Veilig Thuis.

Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding

De VvAwT is de wetenschappelijke vereniging van de artsen tuberculosebestrijding werkzaam bij GGD’en en is een sectie van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT).

Landelijk Overleg van Sociaal-geneeskundigen in Opleiding

Het LOSGIO vertegenwoordigt alle sociaal geneeskundigen in opleiding (AIOS) tot sociaal geneeskundige (arts Maatschappij + Gezondheid, bedrijfsarts of verzekeringsarts).