//Jeugdartsen Nederland

Jeugdartsen Nederland

De AJN (Jeugdartsen Nederland) is de wetenschappelijke vereniging van én voor jeugdartsen, veelal werkzaam in de JGZ. De AJN heeft de ambitie preventie te positioneren in het veld van de (gezondheids)zorg voor de jeugd. Ze draagt actief bij aan de kwaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en innovatie van deze zorg en aan de ontwikkeling van beleid rondom jeugd, met name in JGZ.

Jeugdartsen bevorderen preventie als specialist van de opgroeiende jeugd: als verbinder, als community doctor, a;s zorgverlener, als beleidsadviseur en als onderzoeker. Zij hebben brede sociaal-geneeskundige kennis en vaardigheden, op het gebied van het opgroeiende kind, van baby tot en met puber. Hierdoor is de jeugdarts de aangewezen specialist om de individuele en collectieve lichamelijke en geestelijke gezondheid van de opgroeiende jeugd, in relatie tot de leefomgeving, te onderzoeken, te interpreteren en te bevorderen.

Jeugdartsen Nederland

Churchilllaan 11, 7e etage
3527 GV Utrecht

Tel +31 85 4894980
secretariaat@ajnjeugdartsen.nl
www.ajnjeugdartsen.nl