//Forensisch Medisch Genootschap

Forensisch Medisch Genootschap

Forensische geneeskunde

Het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) is de beroepsvereniging van forensisch artsen. Forensisch artsen zijn werkzaam op het terrein van medisch onderzoek en advisering ten dienste van (straf)rechtspleging en -handhaving aan overheid, politie en justitie.

Doelstelling
Doelstelling van het FMG is het bevorderen van de forensisch-medische wetenschappen in de ruimste zin des woords. Ook streeft zij ernaar dat het forensisch-medisch handelen te allen tijde onderworpen zal zijn aan toetsing naar normen van kwaliteit, van ongebondenheid en van algemene medische ethiek.

Forensisch Medisch Genootschap

p/a Churchilllaan 11, 7de etage
3527GV  Utrecht

Telefoon: 030-3033662
www.forgen.nl
secretariaat@forgen.nl