//Nederlandse Vereniging voor Donor Geneeskunde

Nederlandse Vereniging voor Donor Geneeskunde

De leden van de Nederlandse Vereniging voor Donorgeneeskunde (NVDG) zijn artsen die werkzaam zijn op het gebied van de Donorgeneeskunde. De Donorgeneeskunde is een vakgebied dat zich bezig houdt met de medische aspecten van donoren die lichaamsmateriaal afstaan ten behoeve van de behandeling van patiënten en tevens preventie van burgers d.m.v. diverse immunoglobulinen. De meest bekende vormen van donatie zijn bloed, stamcellen, weefsels en organen. Een belangrijke doelstelling van de NVDG is een onafhankelijke beoordeling van de geschiktheid van donoren om daarmee de veiligheid voor donors en de veiligheid en effectiviteit van het afgestane lichaamsmateriaal zo goed mogelijk te borgen.

De betrokken organisaties bij donorgeneeskunde zijn momenteel: BISLIFE, Eurotransplant, Matchis, NTS en Sanquin.

Nederlandse Vereniging van Donor Geneeskunde

Vrijdal 53
9723 CZ Groningen

www.nvdg.info
nvdg.contact@gmail.com