//Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

De NVFG is de vereniging voor artsen die werkzaam zijn in de farmacie. Leden werken vaak op het gebied van:

  • onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen;
  • registratie van geneesmiddelen;
  • informatieverstrekking over geneesmiddelen;
  • farmacovigilantie.

Farmaceutische geneeskundigen spelen belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en voor de veiligheid van geregistreerde geneesmiddelen. Dit vakgebied is essentieel in het huidige moderne proces van geneesmiddelen ontwikkeling en in belang van de patiënt die deze geneesmiddelen gebruikt. De NVFG ondersteunt haar leden bij de uitvoering van functies op het gebied van farmaceutische geneeskunde. Farmaceutische Geneeskunde laat zich definiëren als “het deelgebied van de geneeskunde dat zich er op toelegt om op systematische wijze informatie over (nieuwe) moleculen te verzamelen, te interpreteren en vervolgens uit te dragen opdat deze zo effectief en veilig mogelijk als geneesmiddel kunnen en zullen worden aangewend; dit met het doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de volksgezondheid”.

Nederlandse Vereniging Voor Farmaceutische Geneeskunde

p/a Special Secretary Service
Kuipersweg 2T
3449 JA Woerden

Telefoonnummer: 0348 489 302

www.nvfg.nl
info@nvfg.nl