//Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management en Onderzoek

Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management en Onderzoek

Beleid en advies
De NVAG is met de VAGZ en de VIA gefuseerd tot de nieuwe Vereniging Artsen Volksgezondheid.
Tussen geneeskunde en zorgsystemen, tussen individu en collectief

De NVAG is de thuishaven voor artsen die werken in Beleid, Management of sociaal-geneeskundig Onderzoek (BMO), en die daarbij het volledige systeem rond volksgezondheid en gezondheidszorg als perspectief nemen. De leden van de NVAG, of artsen BMO, zijn veelal geregistreerd als arts voor maatschappij en gezondheid, arts M&G, een BIG-erkend specialisme, met profiel ‘Beleid & Advies’.

NVAG debat over de rol van universitair medische centra, 10 januari 2017

Op 10 januari 2017 vond een druk bezocht NVAG symposium plaats onder de titel “Universitair medische centra ver weg van de realiteit van de zorg?” Prof. Pim van Gool, voorzitter van de Gezondheidsraad, prof. Ernst Kuipers, voorzitter van de NFU (koepel van de acht umc’s) en prof. Koos van der Velden (public health, Radboud universiteit) waren de inleiders en gingen daarna met elkaar en de zaal in debat onder leiding van NVAG voorzitter Lode Wigersma.

Lees het hele verslag

De NVAG heeft als doelstellingen:

  • bevorderen van kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van de volksgezondheid, gezondheidszorgvoorzieningen en het systeem van gezondheidszorg
  • stimuleren van het gebruik hierbij van sociaal-geneeskundige principes en werkwijzen, waaronder sociaal-geneeskundig onderzoek
  • bevorderen van voldoende aantallen en voldoende toegeruste artsen BMO
  • bieden van een platform aan haar leden dat hun competenties en samenwerking bij genoemde activiteiten ondersteunt
  • zorg dragen voor een goede positionering van artsen werkzaam in het domein Maatschappij en Gezondheid in het algemeen, en haar leden in het bijzonder, binnen het veld van de Nederlandse gezondheidszorg
  • bevorderen van samenhang en samenwerking tussen de diverse Wetenschappelijke Verenigingen binnen M&G
Bestuur NVAG

bestuur NVAG 2017

 

vlnr: Wim van Geffen, Jeannette de Boer, Jaap Koot (penningmeester), Mariëlle Jambroes (op tablet), Lode Wigersma (voorzitter), Frits Hendriks (secretaris) en Johan de Graaf

Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management en Onderzoek

Secretariaat NVAG
Churchilllaan 11
7e etage
3527 GV Utrecht

Telefoon: 030-3035584
www.nvag.nl
secretariaat@nvag.nl

Gerelateerd: