Vereniging Artsen Volksgezondheid

De Vereniging Artsen Volksgezondheid staat voor het op wetenschappelijke wijze bestuderen van de volksgezondheid en de gezondheidszorg, waarbij bewaken, beschermen en bevorderen ons uitgangspunt vormt. De Vereniging wil alle mogelijkheden benutten om de volksgezondheid te optimaliseren en zal de professionele kwaliteit bewaken en bevorderen, gevraagd en ongevraagd, door onderzoek, sturing, beleidsontwikkeling en advisering.

Ook zorgt de Vereniging voor een toereikende instroom van voldoende toegeruste artsen, die zorgvuldig gepositioneerd worden. Het bestuur vindt het cruciaal dat het woord en het initiatief aan de leden van de VAV is. Het bestuur ziet voor zichzelf vooral de rol om de leden van de Vereniging in het realiseren van de doelen te ondersteunen. Ook wil de nieuwe Vereniging andere verenigingen binnen de KAMG ondersteunen op het gebied van beleidsontwikkeling, management, sturing en advisering: de expertisegebieden van de VAV.

De Vereniging Artsen Volksgezondheid laat een nieuw logo en een nieuwe website ontwikkelen en er komt zes keer per jaar een Nieuwsbrief. Omdat het maken van een nieuwe website tijd kost, gaan we nu nog door met de websites van VAGZ, VIA en NVAG. Voorlopig bevatten de oude websites gezamenlijk het nieuws, het rooster van nascholingen en andere relevante berichten. Als u het niet op de ene site kunt vinden, zoek dan in de andere sites:

nvag.nl
vagz.nl
vianieuws.nl

De oprichting van de nieuwe vereniging is een feit, en daarmee zijn meteen ook de “oude” verenigingen NVAG, VAGZ en VIA ontbonden. Alle leden van de oude verenigingen zijn per direct lid geworden van de Vereniging Artsen Volksgezondheid. Op 9 mei 2018 is de eerste, feestelijke algemene ledenvergadering van de Vereniging Artsen Volksgezondheid gehouden. Daar is het bestuur geïnstalleerd en is de voorzitter gekozen. De statuten, de aanzet tot het huishoudelijk reglement en het financieel plan zijn de revue gepasseerd.

Lees ook het interview met de oprichtingscommissie

Bestuur VAV

v.l.n.r.: Lode Wigersma, Jetske Köhne, Saskia van de Merwe, Wim van Geffen, Jeannette De Boer, Frans Philipszoon

Vereniging Artsen Volksgezondheid (voorheen NVAG, VIA, VAGZ)
Churchilllaan 11,
7eetage
3527 GV Utrecht,
tel +31 85 4894980