//Vereniging van Adviserend Geneeskundigen bij Zorgverzekeraars

Vereniging van Adviserend Geneeskundigen bij Zorgverzekeraars

De VAGZ is met de NVAG en de VIA gefuseerd tot de nieuwe Vereniging Artsen Volksgezondheid.

De VAGZ is sinds 1946 de wetenschappelijke vereniging voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij zorgverzekeraars en bij adviesorganen over het zorgverzekeringsstelsel. Sinds 2013 zijn ook artsen werkzaam bij alarmcentrales lid.

De VAGZ behartigt de vakinhoudelijke en maatschappelijke belangen van haar leden. Zij doet dit door het positioneren van de functie van geneeskundig adviseur, het bieden van (na)scholing, het bieden van een beroepsprofiel, het samen met collega verenigingen ontwikkelen en borgen van passende opleidingen en door het ontwikkelen van inhoudelijke adviezen voor het dagelijks werk. De VAGZ draagt op deze wijze bij aan een voor iedereen toegankelijk gezondheidszorgsysteem van goede kwaliteit en tegen een aanvaardbare prijs. Zij benut signalen en kennis van haar leden om haar visie op het stelsel uit te dragen.

De leden werken in het sociaal geneeskundig domein en veel leden zijn daarom KNMG profielarts Beleid en Advies (B&A) of zijn geneeskundig specialist Maatschappij en Gezondheid (M&G).

Vereniging van Adviserend Geneeskundigen bij Zorgverzekeraars

www.vagz.nl