//Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen

Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen

De VAGZ is met de NVAG en de VIA gefuseerd tot de nieuwe Vereniging Artsen Volksgezondheid.

De VIA is de vereniging voor artsen die werkzaam zijn op het gebied van de sociaal medische advisering en indicatiestelling. Het werk van aangesloten artsen bestaat bijvoorbeeld uit het adviseren over arbeidsgeschiktheid, bijzondere bijstand, gehandicaptenparkeervoorzieningen, WMO-voorzieningen en/of het indiceren van AWBZ-zorg.

Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen

www.vianieuws.nl