//Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling

Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling

De VVAK is een wetenschappelijke beroepsvereniging en stelt zich ten doel de kwaliteit van het beroep vertrouwensarts te bewaken en de belangen van de vertrouwensarts te behartigen.

De vertrouwensarts kan werken bij Veilig Thuis. Dit is een instelling waar iedereen melding kan doen van een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Een vertrouwensarts is het aanspreekpunt voor meldingen uit de gezondheidszorg. De vertrouwensarts wordt betrokken bij alle meldingen waarbij sprake is van lichamelijke mishandeling, acute ernstige of levensbedreigende situaties voor kinderen, seksueel misbruik, (vermoeden van) psychiatrische problematiek bij ouder of kind, bij een vermoeden van verslavingsproblematiek bij ouders, bij andere ernstige ziekten bij ouders, bij complexe problematiek waarbij meerdere vormen van kindermishandeling voorkomen. De vertrouwensarts vervult zijn rol in nauwe samenwerking met een maatschappelijk werker.

Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling

Vertrouwensarts in uw regio:
0800-2000
www.veiligthuis.nl

www.vertrouwensartsen.nl
info@vertrouwensartsen.nl