//Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

De VVAK is een wetenschappelijke beroepsvereniging en stelt zich ten doel de kwaliteit van het beroep vertrouwensarts te bewaken en de belangen van de vertrouwensarts te behartigen.

De vertrouwensarts kan werken bij Veilig Thuis. Dit is een instelling waar iedereen melding kan doen van een vermoeden van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling.

Een vertrouwensarts is het aanspreekpunt voor adviezen en meldingen uit de gezondheidszorg. De vertrouwensarts geeft adviezen en wordt bij meldingen waarbij sprake is van vermoeden van lichamelijke kindermishandeling, seksueel misbruik of medische problematiek bij kinderen en ouders die een rol spelen bij kindermishandeling, zoals psychiatrie. Ook wordt de vertrouwensarts betrokken bij medische aspecten in casuïstiek van ouderenmishandeling. De vertrouwensarts vervult zijn rol in nauwe samenwerking met een maatschappelijk werker.

Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Vertrouwensarts in uw regio:
0800-2000
www.veiligthuis.nl

www.vertrouwensartsen.nl
info@vertrouwensartsen.nl