Lustrum NVAG

De NVAG, een van de elf verenigingen van de KAMG, is de vereniging voor artsen die werken in Beleid, Management of sociaal-geneeskundig Onderzoek (BMO). De vereniging bestond in 2015 35 jaar.

Ter ere daarvan is er eind 2015 een lustrumboekje gemaakt. Dit bevat een blik op het verleden, het heden en de toekomst van de NVAG. Er staan columns in van oud-voorzitters en verslagen van een aantal buitenlandse studiereizen. Ook bevat het interviews waarin markante leden vertellen over hun werk. Verder staat er onder andere een bespiegeling in getiteld ‘Waar gaat ons vak heen? Het belang van de sociale geneeskunde’. Deze is geschreven door de voorzitter van de NVAG, Lode Wigersma, vanuit een recent opgestelde position paper. Het boekje geeft een goed beeld van de ontwikkeling van de vereniging en een deel van de sociale geneeskunde in de afgelopen jaren.

Je kunt het boekje online bekijken of aanvragen met een mail naar het secretariaat van de NVAG.

Dubbellidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in wat de NVAG doet? Voor leden van de andere verenigingen binnen de KAMG die betrokken zijn bij beleid, management en sociaal geneeskundig onderzoek is er de mogelijkheid om dubbellid te worden, om behalve van de andere vereniging(en) ook lid te worden van de NVAG. Dubbelleden betalen alleen de verenigingscontributie van €135 en krijgen daarvoor minimaal 6 geaccrediteerde nascholingen per jaar, een nieuwsbrief, toegang tot het besloten deel van de website en een interessant professioneel netwerk. Meer informatie vind je op de website van de NVAG. Ook kun je voor meer informatie mailen naar het secretariaat van de NVAG.