Samen voor gezond Nederland

Marielle Jambroes: “Het CGS is een essentiële organisatie voor het bestaan van de geneeskundig specialisten.”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In het College Geneeskundig Specialismen (CGS) zijn alle specialismen vertegenwoordigd. De zittingstermijn is vier jaar, met maximaal een verlenging van vier jaar. Voor Mark Soethout, arts M&G, verstrijkt deze periode per april 2018. In Marielle Jambroes vonden de KAMG en het CGS een waardige opvolger. Waarom vindt ze het belangrijk om zitting te nemen in het CGS?[/vc_column_text][vc_column_text]Marielle JambroesMarielle vertelt: “Eerlijk gezegd twijfelde ik daar wel even aan. Tot ik hoorde wat ze werkelijk doen. Het CGS ontwikkelt, vaak samen met vertegenwoordigers uit het veld, de regels voor de opleiding en de registratie. Inhoudelijk komen er heel interessante onderwerpen aan bod, zoals zorg voor kwetsbare ouderen, de herregistratie en de erkenningssystematiek. En gendersensitiviteit in de zorg, nieuwe opleidingen, de structuur van het ‘specialismegebouw’*. Ook kijken we over de grenzen heen hoe de geneeskunde in Europe georganiseerd is en wat we daarvan kunnen leren. Daarnaast behandelen we tijdens de maandelijkse vergaderingen naast bijvoorbeeld nieuwe opleidingsplannen, lopende en toekomstige projecten, zoals doelmatigheid in de zorg en internationalisering. Ook is aandacht voor hoe we de versnippering van specialismen tegen kunnen gaan. Dat laatste kwam ook aan de orde in mijn promotieonderzoek “The public health workforce: An assessment in the Netherlands” en blijft me interesseren. Zo ben je als CGS-lid heel inhoudelijk actief voor het vak.”

Schakel tussen veld, politiek en maatschappij

“Besluiten die het CGS neemt, gaan vervolgens naar het Ministerie van VWS voor goedkeuring daar. Je dient daarmee als schakel tussen het veld, politiek en maatschappij. Met mijn bijdrage in het CGS hoop ik, maar dat lijkt me eigenlijk vanzelfsprekend, dat het sociaal geneeskundige perspectief in relevante besluiten meegenomen kan worden. Mijn missie is om de ervaringen die we vanuit ons eigen vak hebben ten goede te laten komen van de vraagstukken die voorliggen, kwaliteit te leveren en omgekeerd de ervaringen bij het CGS ten goede te laten komen van de KAMG. Veel van de onderwerpen waar KAMG mee bezig is, komen in macro-vorm ook bij het CGS langs. Met de kennis en ervaring die ik daar opdoe, kan ik de KAMG weer van dienst zijn en vice versa. Als we bijvoorbeeld een opleidingsplan in het CGS beoordelen, helpt het dat we voor de KAMG net een nieuw opleidingsplan ontwikkeld hebben.

Het CGS is een hele essentiële organisatie voor het bestaan van de geneeskundig specialisten. Zij ontwikkelen de regels waarop wij artsen varen, waarop nieuwe artsen toegelaten en opgeleid worden en waarop we kwaliteit handhaven. Ik vind het heel mooi om daar vanuit mijn deskundigheid aan te kunnen bijdragen.”


*de manier waarop de geneeskundige specialismen in Nederland nu gestructureerd zijn[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]