In memoriam Marie-Louise Essink-Bot

Op dinsdag 10 mei bereikte ons het droevige bericht dat prof. dr. Marie-Louise Essink-Bot maandag 9 mei jl. tijdens haar vakantie in Frankrijk is verongelukt. In de eerste plaats wensen wij allen die haar nu moeten missen veel sterkte met dit verlies.

DoMarie-Louise Essink-Botor haar grote professionaliteit en gedrevenheid was Marie-Louise zeer actief als hoogleraar sociale geneeskunde en maakte zij het vak op steeds meer plaatsen zichtbaar. Zij was actief bestuurslid van de NVAG en betrokken lid van het Concilium van opleiders van de KAMG. Vanuit die posities heeft zij veel bijgedragen aan het nieuwe Opleidingsplan arts Maatschappij en Gezondheid. Ze zette zich ook volop in voor de professionalisering van opleiding, onderwijs en wetenschap in het specialisme arts Maatschappij & Gezondheid. Haar plannen voor de toekomst richtten zich op het verbinden van de medische vervolgopleidingen sociale geneeskunde en de academische centra
door haar recente verbintenis aan de NSPOH als strategisch adviseur.
Met haar verliezen we een deskundige, enthousiaste, voortvarende en verbindende wetenschapper, bestuurder, opleider en sociaalgeneeskundige collega en een open, hartelijk en warm mens.

Namens NVAG en KAMG bestuur

Lode Wigersma, voorzitter NVAG
René Héman, voorzitter KAMG