Opleiden is een vak

Nieuw landelijk professionaliseringplan voor praktijkopleiders sociale geneeskunde

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In het Vervolgproject KOERS (2016-2017) van KAMG, NVAB en NVVG heeft het Coördinatieteam de opdracht gekregen om de professionalisering voor praktijkopleiders verder uit te werken, rekening houdend met de haalbaarheid in de praktijk. Dit heeft geresulteerd in een nieuw Landelijke professionaliseringplan voor praktijkopleiders (LPP). Het LPP is recent door de besturen van KAMG, NVAB en NVVG vastgesteld en treedt per 1 januari 2018 in werking.[/vc_column_text][vc_column_text]Aanleiding: opleiden is een vak

Met KOERS werd begin 2016 ook de handreiking voor Praktijkopleiders in de sociale geneeskunde uitgebracht. Hierin zijn ‘goed opleiderschap’ en de competenties van de praktijkopleider beschreven. Immers het opleiden van aios tot specialist in een competentiegerichte opleiding vereist – vanuit de gedachte dat opleiden een vak is – een verdieping en verbreding van bepaalde competenties.

De aanhoudende behoefte van veel praktijkopleiders in de sociale geneeskunde aan meer houvast bij het opleiden, aan meer didactische vaardigheden, beter toegerust te willen zijn op het gebied van toetsen en beoordelen alsmede meer de vraag naar ondersteuning bij en waardering voor opleidingstaken, vormde een belangrijk aanleiding voor deze verdere professionalisering. Een andere belangrijke aanleiding was de totstandkoming van de herziene landelijke opleidingsplannen (LOP) voor de drie specialismen binnen de sociale geneeskunde. De actuele LOP’s vragen om specifieke competenties van praktijkopleiders op het gebied van begeleiding bij praktisch wetenschappelijk onderzoek van de aios, medisch leiderschap en reflexieve vaardigheden.

 

Inhoud/opzet LPP

Het LPP kent een basisscholing en een vervolgtraject.

De basisscholing is voor nieuwe opleiders die (nog) geen erkenning hebben en bestaat uit 5 modules die in 6 dagen gedurende 1,5 jaar worden gevolgd:

– Startmodule van 2 dagen: competentiegericht opleiden algemeen en leren begeleiden op de werkplek

– 1-daagse module: competentiegericht begeleiden deel 1

– 1-daagse module: feedback, toetsen en beoordelen

– 1-daagse module: competentiegericht begeleiden deel 2

– 1-daagse module: organiseren, samenwerken, professionaliteit

 

Reeds erkende praktijkopleiders behouden hun erkenning en hoeven de basisscholing niet nog eens te doorlopen.

Het vervolgtraject is bedoeld voor erkende opleiders en bestaat uit jaarlijks 2 contactdagen, deelname aan intervisie voor opleiders en aantoonbare deelname aan activiteiten op het gebied van ontwikkeling/kwaliteitsborging van de opleiding.

N.B. De te volgen scholing/onderwijs wordt geaccrediteerd en deze ‘punten’ tellen mee voor de herregistratie als specialist.

Download het LPP[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]