Nieuw opleidingsplan Arts M&G definitief

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In november 2017 bekrachtigde het KAMG-bestuur het opleidingsplan arts M&G, volgend op de vaststelling met wijzigingen in november 2016. Het opleidingsplan 2017 is opgesteld door vanuit het specifieke karakter van de diverse deskundigheidsgebieden te komen tot wat ‘ons bindt’ in de publieke gezondheidszorg, gericht op gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in eerste en tweede fase en profielen. Er zijn vijf deskundigheidsgebieden gedefinieerd:

  1. JeugdGezondheid (JG).
  2. Medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld en Forensische geneeskunde (MF).
  3. Infectieziektebestrijding, Tuberculosebestrijding en Medische milieukunde (ITM).
  4. Medische Advisering (MA).
  5. Donor- en Farmaceutische geneeskunde (DF)

Het opleidingsplan 2017 beschrijft de opleiding voor zover dat voor alle aankomend artsen M&G geldt. Wat voor de deskundigheidsgebieden in het bijzonder geldt, werken de wetenschappelijke verenigingen nu uit. Zij denken na over welke kennis, vaardigheden en attitude belangrijk zijn voor het betreffende deskundigheidsgebied. Deze moeten voor 1 april 2018 klaar zijn en komen als bijlage bij het opleidingsplan.

Download het opleidingsplan

Vervolg

De herziene opzet van het opleidingsplan heeft gevolgen voor regelgeving, praktijk en administratie. Denk aan: hoe zorgen we voor een goede overgangsregeling voor wie nu in opleiding is, hoe verwerken we de veranderingen voor de profielregistraties, wat betekent het voor de regelgeving en wanneer kan het plan redelijkerwijs van kracht worden? Daarvoor is een bestuurlijke commissie door de KAMG aangesteld. Zij brengen de precieze gevolgen in kaart en geven advies.

Daarnaast wordt de KAMG-registratie aangepast naar deskundigheidsgebieden. Hiervoor werken twee conciliumleden aan een plan van aanpak.

De KAMG legt het opleidingsplan in juni 2018 ter goedkeuring voor aan het College Geneeskundig Specialisten, samen met de uitgewerkte plannen ten aanzien van de differentiaties. Het streven is om vanaf 1 januari 2020 met het nieuwe plan te gaan werken.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]