/Nieuws van VWS

Nieuws van VWS

RSS Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten intensiveren samenwerking voor betere gezondheidszorg Caribische deel Koninkrijk 17 mei 2019
  De vier bewindspersonen Volksgezondheid van het Koninkrijk waren vandaag op Bonaire bijeen voor het derde bestuurlijk overleg Volksgezondheid om de kwaliteit van de gezondheidszorg verder te verbeteren en te professionaliseren. Minister Oduber (Aruba), minister Camelia-Römer (Curaçao), staatssecretaris Blokhuis (Nederland) en minister Lee (Sint Maarten) hebben uitgesproken hun samenwerking te intensiveren. Werkgroepen komen vaker bijeen om […]
 • Strengere regels borstimplantaten 17 mei 2019
  Er komen strengere regels voor het gebruik van implantaten bij borstreconstructies en borstvergrotingen. De al geldende verplichting om vrouwen te informeren over risico’s van implantaten en mogelijke alternatieve behandelingen moet voortaan expliciet worden vastgelegd. Opereren mag pas als zowel de patiënt als de behandelend arts de overeenkomst hebben getekend. Ook komt er meer aandacht voor […]
 • Minister Bruno Bruins bereikt onderhandelaarsakkoord paramedische zorg 16 mei 2019
  Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met de fysio-, ergo-, oefen- en huidtherapeuten, logopedisten, diëtisten, patiënten en zorgverzekeraars. Belangrijk onderdeel van de afspraken is een bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van €15 miljoen.
 • Blokhuis: hogere pleegzorgvergoeding voor alle pleeggezinnen in Caribisch Nederland 15 mei 2019
  Staatssecretaris Blokhuis (VWS) wil dat kinderen in Caribisch Nederland zoveel mogelijk thuis of in de eigen omgeving opgroeien, ook als er problemen zijn bij de opvoeding. Ambulante hulpverlening heeft de voorkeur. Maar soms kan het toch nodig zijn om een kind uit huis te plaatsen. Een belangrijke opvangmogelijkheid bieden pleegouders, zo groeien kinderen toch op […]
 • Paul Blokhuis stelt jaarlijks 1,5 miljoen beschikbaar voor gezonder Caribisch Nederland 14 mei 2019
  Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft op Sint-Eustatius het Caribisch Sport- en Preventieakkoord ondertekend. Doel van dit akkoord is een gezonder Caribisch Nederland, met meer aandacht voor preventie en het belang van een gezonde levensstijl. Het akkoord gaat over vijf thema’s: overgewicht, problematisch alcoholgebruik, roken en drugsgebruik, sport en bewegen, seksuele gezondheid en betere organisatiestructuur op sport […]
 • Blokhuis naar Caribisch Nederland om preventieakkoord te ondertekenen 10 mei 2019
  Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) brengt van maandag 13 mei tot en met donderdag 16 mei een bezoek aan Caribisch Nederland. Blokhuis gaat het Caribisch Sport- en Preventieakkoord voor Sint Eustatius en Bonaire ondertekenen. Ook bezoekt hij verschillende organisaties die werken aan preventie en sport. Hij sluit zijn bezoek af met het bestuurlijk overleg Volksgezondheid waaraan de […]
 • 8 miljoen voor cliëntondersteuning 9 mei 2019
  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt per 1 juni 8 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om cliëntondersteuning verder te ontwikkelen en verbeteren. In totaal investeert het kabinet 55 miljoen euro in de versterking van onafhankelijke cliëntondersteuning.
 • Lancering website regiobeelden Juiste Zorg op de Juiste Plek 7 mei 2019
  Het RIVM heeft in opdracht van VWS een interactieve website gemaakt die zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten helpt bij het in kaart brengen van de huidige en toekomstige zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod. Het resultaat is de website www.regiobeeld.nl. Hiermee kan per gemeente inzicht worden verkregen in de sociale en gezondheidssituatie van de bevolking. Ook wordt de […]
 • Kabinet maakt 15 miljoen extra vrij voor viering 75 jaar vrijheid 5 mei 2019
  In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. In het hele land zijn er activiteiten waarin mensen samen vieren dat we in vrijheid leven. Ook worden in het hele land de slachtoffers van de oorlog herdacht. Er is er aandacht voor de mensen die zijn opgestaan tegen de bezetter en […]
 • Twaalf pilotgemeenten van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren bekend 1 mei 2019
  Een twaalftal gemeenten gaat voor de zomer van start met de ‘100% ambitie pilots’ uit het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Vandaag maakt staatssecretaris Blokhuis (VWS) bekend welke gemeenten dit zijn. In de pilotgemeenten worden de uitgangspunten van het programma direct in de dagelijkse praktijk toegepast. Doel is om er voor het eind van 2021 […]
 • Blokhuis start Platform tegen Stijging Drugsgebruik 26 april 2019
  Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) start een platform waarin hij met verschillende partijen in gesprek gaat over het tegengaan van de stijging van drugsgebruik. Daarmee wil hij o.a. verkennen hoe het bereik van het preventiebeleid kan worden uitgebreid naar de context van werk. Ook gaat hij samen met experts en jongeren aan de slag om de […]
 • Belangstellingsregistratie van gemeenten voor deelname aan het wietexperiment 25 april 2019
  Gemeenten kunnen sinds deze week hun interesse voor deelname aan het wietexperiment kenbaar maken. De minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid hebben alle burgemeesters hierover eerder al geïnformeerd.  Burgemeesters van gemeenten kunnen hun interesse kenbaar maken door een brief te sturen aan de Minister van Justitie en Veiligheid. Het tijdvak […]
 • Minder administratieve lasten GGZ door anders verantwoorden 23 april 2019
  Zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en zorgverzekeraars gaan aan de slag met een nieuwe manier van verantwoorden, die de administratieve lasten van professionals substantieel vermindert. Daarover heeft de taskforce gepast gebruik in de GGZ een advies uitgebracht. In de huidige praktijk wordt onnodig veel geregistreerd, soms door onduidelijkheid over de eisen, maar ook vaak […]
 • Start pilots logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten 17 april 2019
  Tien gemeenten starten met een pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten. Door logeerzorg kunnen ouderen die thuis zorg krijgen van bijvoorbeeld een partner tijdelijk in een zorginstelling ‘logeren’ zodat de mantelzorger even op adem kan komen. Het ministerie van VWS ondersteunt de gemeenten met 1 miljoen euro vanuit het programma Langer Thuis. Met het geld kunnen gemeenten […]
 • Wouter Bos nieuwe voorzitter commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen 17 april 2019
  Wouter Bos is de nieuwe voorzitter van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (TZTO). Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft hem met terugwerkende kracht benoemd per 1 april 2019.
 • Wegwijzer ‘Rondom Jong’ maakt depressie bespreekbaar op middelbare scholen 12 april 2019
  Met de wegwijzer Rondom Jong wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de hulp en voorlichting aan jongeren verbeteren die kampen met depressieve klachten. Dat is belangrijk, want in Nederland hebben ruim 800.000 mensen een depressie.
 • Extra opvang slachtoffers mensenhandel 12 april 2019
  In vijf Nederlandse gemeenten komen er dit jaar nog extra opvanglocaties voor slachtoffers van mensenhandel die kampen met complexe zorgvragen, zoals psychische problemen, een verslaving of een verstandelijke beperking. Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) creëert in totaal 36 nieuwe plekken.
 • Blokhuis: 1000 watertappunten op schoolpleinen 12 april 2019
  Op schoolpleinen door heel Nederland worden in de komende twee jaar zo’n 1000 nieuwe watertappunten gebouwd. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) geeft hiermee uitvoering aan een afspraak uit het Nationaal Preventieakkoord.
 • Besluit inrichting gesloten coffeeshopketen naar parlement 11 april 2019
  Het ontwerpbesluit voor de inrichting van het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ is vandaag door minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid  naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Hierin staan de regels waaraan deelnemende partijen, zoals coffeeshophouders, telers en gemeenten, moeten voldoen. Het kabinet wil met het experiment onderzoeken […]
 • Minister Bruins aanwezig bij huldiging sporters Special Olympics 6 april 2019
  Sportminister Bruins huldigt vandaag de sporters die Nederland hebben vertegenwoordigd bij de Special Olympics in Abu Dhabi. De sporters hebben 69 medailles gewonnen (32x goud, 18x zilver en 19x brons). In Utrecht worden de sporters in het zonnetje gezet.