/Nieuws van VWS

Nieuws van VWS

RSS Rijksoverheid.nl – Nieuwsberichten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Staatssecretaris Blokhuis en wethouder Everhardt starten landelijke actie NIXzonderID 17 mei 2018
  De landelijke actie NIXzonderID is vandaag gestart door staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en wethouder Victor Everhardt van Volksgezondheid en Jeugdzorg (Utrecht). Van 17 mei tot 1 juni vraagt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met het Trimbos Instituut extra aandacht voor het naleven van de leeftijdsgrens voor alcohol en tabak. Voor verkopers […]
 • Bruno Bruins gaat nieuwe dure medicijnen kritischer bekijken 15 mei 2018
  Nieuwe geneesmiddelen die meer dan 50.000 euro per behandeling per jaar of in totaal meer dan 40 miljoen per jaar kosten komen vanaf nu standaard in aanmerking voor ‘de sluis.’ Hierdoor krijgt minister Bruno Bruins de mogelijkheid om eerst met de fabrikant te onderhandelen over die zeer hoge prijs, voordat het middel vergoed wordt uit […]
 • Minister Bruno Bruins laat nieuw middel tegen longkanker toe tot basispakket 15 mei 2018
  Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft met succes onderhandeld over de prijs van het middel atezolizumab voor de vervolgbehandeling van longkanker. Hierdoor wordt het middel vanaf 1 juni 2018 vergoed uit het basispakket. De afspraak met de leverancier bestaat uit een vertrouwelijke korting die oploopt naarmate de uitgaven toenemen. De afspraken gelden tot en met […]
 • Blokhuis: reclameverbod en leeftijdsgrens voor verhittingsapparaten tabak 15 mei 2018
  Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) komt met nieuwe wetgeving om apparaten die bedoeld zijn om tabak te verhitten - zoals het IQOS apparaat - aan banden te leggen. Tot op heden zijn er geen bijzondere restricties voor dergelijke apparaten omdat ze niet onder de Tabaks- en Rookwarenwet vallen. Aan die status maakt de staatssecretaris een einde. […]
 • Ministers Dekker en De Jonge starten samen met gemeenten uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade 9 mei 2018
  Minister Dekker (Rechtsbescherming) en minister De Jonge (VWS) starten samen met de VNG het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade. Het programma is het vervolg op het verslag 'Scheiden… en de kinderen dan?' van André Rouvoet. Dit verslag bestaat uit 45 concrete acties die de ambitie 'Scheiden zonder Schade' dichterbij moeten brengen. Het ontwikkelen van een scheidingsloket en […]
 • Blokhuis stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor de herinneringscentra Amersfoort en Vught 4 mei 2018
  De kampen Amersfoort en Vught, allebei nationale monumenten, krijgen 2 miljoen euro voor uitbreiding en educatie. De uitbreiding is hard nodig want beide herinneringscentra hebben te maken met een groeiend aantal bezoekers, waaronder veel schoolklassen. Beide herinneringscentra ontvangen eenmalig 1 miljoen van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS). Blokhuis: “Steeds minder mensen kunnen uit eigen ervaring verhalen […]
 • Krachtige aanpak discriminatie blijft nodig 26 april 2018
  Discriminatie op grond van afkomst komt het vaakst voor. Opvallend is de stijging van het aantal meldingen op basis van handicap en geslacht. Dat blijkt uit cijfers van de politie, antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND) en het Openbaar Ministerie. Deze cijfers maken duidelijk dat de aanpak van discriminatie blijvende en onverminderde aandacht verdient. […]
 • Bruins bereikt onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 26 april 2018
  Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen in de medisch-specialistische zorg. Om de kwaliteit van zorg op niveau te houden en zelfs te verbeteren zijn afspraken gemaakt over een beweging naar de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment en tegen de […]
 • Rijk en gemeenten presenteren nieuwe aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 25 april 2018
  Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) binden met de gemeenten de strijd aan met huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen met Annemarie Penn-te Strake namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) presenteren ze het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. Het bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en […]
 • Bruno Bruins: nieuwe medicijnen sneller bij de patiënt door internationale samenwerking 25 april 2018
  Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend met zijn Litouwse collega Aurelijus Veryga. De ministers hebben afgesproken nauw samen te gaan werken bij het beoordelen van nieuwe medicijnen. Ook gaan Nederlandse experts van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) Litouwse collega’s trainen. Nederland heeft met meer landen zoals Malta, Estland, Letland, […]
 • Borstkankermiddel Ribociclib in basispakket na succesvolle prijsonderhandelingen 24 april 2018
  Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft met succes onderhandeld over de prijs van het middel ribociclib voor de behandeling van borstkanker. Hierdoor wordt het middel vanaf 1 mei 2018 vergoed uit het basispakket. De afspraak met de leverancier bestaat uit een vertrouwelijke korting die oploopt naarmate de uitgaven toenemen. De afspraken gelden tot en met […]
 • Minister Bruins: € 4,5 miljoen voor ‘Uitkomstinformatie voor samen beslissen’ 24 april 2018
  Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport stelt € 4,5 miljoen beschikbaar voor een gezamenlijk project met de 7 Santeon-ziekenhuizen en ZonMw. Het doel is te onderzoeken hoe uitkomsten van de zorg het beste kunnen worden ingezet zodat patiënten beter kunnen meebeslissen over zowel de juiste behandelaar als de juiste behandeling. De resultaten worden  […]
 • Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en Nederland bereiken akkoord over Zetelverdrag 23 april 2018
  Het EMA en Nederland hebben de laatste hand gelegd aan de tekst van een Zetelverdrag waarin wordt beschreven hoe het Agentschap, zijn organen en zijn werknemers door de Nederlandse regering zullen worden behandeld zodra zij in Nederland beginnen te werken.
 • Blokhuis: aan de slag met stevige ambities en concrete maatregelen voor een gezonder Nederland 20 april 2018
  Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft drie voorzitters aangesteld voor de gesprekken over het Nationaal Preventieakkoord en hen de opdracht meegegeven om met alle partijen in 3 thematafels te komen tot stevige ambities en concrete maatregelen voor een gezonder Nederland. De gesprekken waaraan zo’n 40 organisaties deelnemen zijn vandaag gestart en moeten na de zomer leiden […]
 • Kabinet pakt fouten en fraude in zorg aan 19 april 2018
  Het kabinet komt met een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Jaarlijks kosten deze onrechtmatigheden de samenleving miljoenen euro’s. De aanpak concentreert zich met name op 5 specifieke zorgsectoren: medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en het persoonsgebonden budget. Dat schrijven de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, […]
 • Kabinet: Meer ondersteuning voor kwetsbare jongeren 16 april 2018
  Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Dekker (Rechtsbescherming) komen met een brede aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. Zo krijgt elk kind dat uit huis is geplaatst een eigen mentor en gaat elke jongere in de jeugdzorg een toekomstplan maken voor na zijn 18e. Ook wordt de pleegzorg standaard […]
 • Minister Bruno Bruins vraagt aandacht voor 'samen beslissen' bij top in Tokio 13 april 2018
  Zaterdag 14 april is minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aanwezig bij een mondiale ministersconferentie over patiëntveiligheid in Tokio. Ministers van Volksgezondheid van meer dan 50 landen komen daar samen onder de vlag van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Japan organiseert dit jaar de 3e editie van deze top. Doel van de bijeenkomst is wereldwijd aandacht vragen […]
 • Staatssecretaris Blokhuis: jongeren zelf aan het roer bij maatschappelijke diensttijd 12 april 2018
  Organisaties met een goed idee voor de invulling van de maatschappelijke diensttijd kunnen vanaf vandaag financiële ondersteuning aanvragen. Hiermee worden  bestaande initiatieven versterkt en gaat in proeftuinen gewerkt worden aan de maatschappelijke diensttijd. De initiatieven moeten aansluiten bij de wensen van jongeren. Jongeren zullen vanaf deze zomer actief zijn in de oefenprojecten en vervolgens ook […]
 • Blokhuis: wachttijd voor GGZ moet omlaag 11 april 2018
  Het lijkt niet te lukken om de wachttijden in de GGZ terug te brengen binnen de daarvoor geldende normen1 voor 1 juli 2018. Dat blijkt uit de rapportage die de NZa in opdracht van staatssecretaris Blokhuis heeft gemaakt. Volgens de staatssecretaris blijken de afspraken die de partijen in juli vorig jaar hebben gemaakt te ambitieus. […]
 • Presentatie programma 'Thuis in het verpleeghuis' 10 april 2018
  Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) presenteert vandaag het  programma 'Thuis in het verpleeghuis'. Het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ geeft aan hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar verbeterd moet worden.