NVAB zoekt projectleider “stoppen met roken”

De NVAB is medeondertekenaar van het Nationaal Preventieakkoord, deeltafel Roken.

Het Ministerie van VWS heeft aan de NVAB subsidie toegekend voor de uitvoering van een project, dat er op gericht is dat bedrijfsartsen in hun spreekuurcontacten en andere activiteiten “Stoppen met Roken” structureel meenemen als aandachtspunt.

De NVAB is nu op zoek naar een bedrijfsarts die dit project wil trekken. Het gaat om een tijdsinvestering van gemiddeld 4 tot 8 uur per week tot medio 2021. Ervaring als projectleider, affiniteit met het onderwerp en beschikbaarheid op korte termijn zijn belangrijk.

Geïnteresseerden worden verzocht om binnen 2 weken te reageren naar nvab@nvab-online.nl