NVAG debat over de rol van universitair medische centra

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 10 januari 2017 vond een druk bezocht NVAG-symposium plaats onder de titel “Universitair medische centra ver weg van de realiteit van de zorg?” Prof. Pim van Gool, voorzitter van de Gezondheidsraad, prof. Ernst Kuipers, voorzitter van de NFU (koepel van de acht umc’s) en prof. Koos van der Velden (public health, Radboud universiteit) waren de inleiders en gingen daarna met elkaar en de zaal in debat onder leiding van NVAG-voorzitter Lode Wigersma.[/vc_column_text][vc_column_text]Aanleiding waren twee onlangs verschenen rapporten: “Onderzoek waarvan je beter wordt” van de Gezondheidsraad en “Sustainable health” van de NFU. De Gezondheidsraad zegt dat de umc’s onvoldoende aandacht hebben voor veel voorkomende ziekten, preventie en langdurige zorg. Veel alledaagse problemen en hun oorzaken worden er niet of nauwelijks onderzocht, terwijl er zeer veel onderzoeksgeld naar de umc’s gaat, aldus de Gezondheidsraad. De umc’s voeren daarmee hoofdzakelijk fundamenteel biomedisch onderzoek en complex medisch-specialistisch onderzoek uit.

Verschil van inzicht

De NFU is het daar niet mee eens. In haar rapport Sustainable health staat dat er in de universitaire centra veel meer aandacht moet, en zal, gaan naar de grote volksgezondheidsthema’s zoals preventie en veroudering en “personalized care”. In het debat stond de vraag centraal of de umc’s inderdaad een andere richting kunnen en zullen inslaan, mede gezien de grote druk op het doen en publiceren van fundamenteel en superspecialistisch onderzoek.  Er waren veel kritische geluiden vanuit de zaal richting de umc’s, ondanks dat Kuipers voorbeelden gaf van extra geld en aandacht in de umc’s voor “gewone” ziekten en grote volksgezondheidsproblemen.

Onderzoeksagenda

Wat opviel is dat er geen landelijke onderzoeksagenda is waar de umc’s, ZonMw en andere onderzoeksfondsen en -organisaties zich op richten. Zo’n landelijke agenda is er ook niet gekomen op grond van de duizenden vragen uit de bevolking die in de Nationale Wetenschaps Agenda zijn verwerkt. In de NWA is  juist veel aandacht gevraagd voor gewone ziekten en grote volksgezondheidsproblemen. Er werd door de zaal stevig gepleit voor zo’n nationale agenda, en voor meer zichtbare inspanningen die de umc’s zeggen te willen doen voor meer aandacht en geld hiervoor.

Het debat eindigde onbeslist, maar de aanwezigen, van wie velen werken in beleid en onderzoek in de sociale geneeskunde, zullen de vinger aan de pols houden. We zijn benieuwd wat de minister met het kritische Gezondheidsraad rapport zal doen. We verwachten dat zij hierover diepgaand zal overleggen met haar ambtgenoot van Onderwijs, onder wie de umc’s en hun onderzoeksgelden vallen.

Auteur: Lode Wigersma

Naar de NVAG-ledenpagina[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]