Ministers op de bres voor forensische geneeskunde

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De Ministers van Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zetten maatregelen in werking om de forensische geneeskunde te versterken. Het gaat dan om zowel de opleiding als het verbeteren van de keten van lijkschouw tot gerechtelijke sectie. Door gezamenlijk op te trekken willen de verschillende departementen de maatregelen extra kracht geven.

Forensisch medische expertise speelt een belangrijke rol bij het voorkomen en aanpakken van misdrijven. Het gaat dan om het signaleren, duiden en rapporteren van letsel, bijvoorbeeld in het kader van kindermishandeling en huiselijk geweld. Al langere tijd bestaan er echter zorgen over de kwaliteit van de forensische geneeskunde en het aantal opgeleide artsen in dit vakgebied. Dit specialisme opereert op het snijvlak van de geneeskunde en justitiële wereld. Deze zorgen worden versterkt omdat de keten van lijkschouw en gerechtelijke sectie ook niet optimaal functioneert. Dit blijkt uit het rapport’Forensische Geneeskunde Ontleed’ van de Gezondheidsraad uit 2013. Daarin pleitte de Gezondheidsraad al voor verbetering van de organisatie en kwaliteit van de forensische geneeskunde in Nederland.

Maatregelen

Goed forensisch medisch onderzoek en een goede keten van lijkschouw en gerechtelijke sectie zijn van groot maatschappelijk belang. Daarvoor is het noodzakelijk dat de organisatie van de forensische geneeskunde en de werking van de keten van lijkschouw en gerechtelijke sectie worden verbeterd. In bijgaande beleidsbrief aan de Tweede Kamer leest u op welke maatregelen het kabinet inzet.

Opleiding tot forensisch geneeskundige

Eén van de genoemde maatregelen is het vormgegeven van de opleiding tot forensisch geneeskundige binnen de opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid waarmee het predikaat medisch specialist Arts M&G verleend kan worden aan de forensisch artsen.

Voor een compleet overzicht van alle voorgestelde maatregelen, zie de beleidsbrief ‘Toekomst forensische geneeskunde’.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]