/Gezonde start?

Gezonde start?

15 mei 2017

Voor me zit een moeder uit Syrië met haar zoon Ahmed van 8. Uitgenodigd voor een jeugdgezondheidszorg(JGZ)onderzoek op verzoek van school. Er zijn zorgen. Hij zit sinds een half jaar op deze school. Hij let niet op in de klas, is bleek, vaak slaperig, stil en schrikt van onverwachte geluiden. Moeder spreekt geen Nederlands, geen Engels, alleen Arabisch. De volgende dag zie ik Deborah van 15 uit Afrika. Ze ziet eruit als 18. In haar eentje gevlucht uit haar geboorteland. Geen papieren, voorgeschiedenis onbekend, vaccinaties onbekend. Spreekt geen Nederlands, geen Engels.

Uitzonderingen? Nee, tegenwoordig zijn er op elk spreekuur van de jeugdarts wel kinderen als zij. Al is de instroom van vluchtelingen niet meer zo groot als in 2015, het aantal na-reizigers blijft groot. En van hen is twee derde kind. Ook zijn er veel alleenstaande minderjarige vreemdelingen: jeugdigen die alleen vanuit hun vaderland naar Nederland komen.

Verleden verwerken

Onderzoek toont aan dat wanneer er rust in het leven van deze kinderen en hun ouders komt, de verwerking van de ervaringen in het verleden begint.

Beschermende factoren als goede zorg, onderwijs en een stabiele woonomgeving zijn dan van essentieel belang voor een veilige basis en goede start in hun nieuwe thuisland.

Tijd, taal en aandacht

Het systematisch volgen van de gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen en het tijdig signaleren van problemen zijn kerntaken van de jeugdarts en van de JGZ. Vroegtijdige herkenning van gezondheidsrisico’s en voorlichting kan ongunstige effecten van medische en psychosociale problematiek bij vluchtelingkinderen op korte en langere termijn voorkomen. Om dit goed te kunnen doen, is het essentieel dat we kunnen communiceren met de kinderen en hun ouders en dat er voldoende tijd beschikbaar is voor een consult. Alleen zo komen we erachter wat Ahmed en Deborah hebben meegemaakt en wat zij nodig hebben om gezond op te groeien.

Marjolein van der Laan, stafarts JGZ en vice-vooorzitter AJN

Kind op de vlucht

De AJN ledendag “kind op de vlucht” van 24 maart jl. stond in het teken van de zorg aan vluchteling kinderen. Op deze dag kwam naar voren dat niet alleen de JGZ maar ook andere zorgprofessionals aan vluchtelingkinderen (bijvoorbeeld kinderartsen) constateren dat de genoemde voorwaarden om goede zorg aan deze jeugdigen te bieden, vaak ontbreken.

Besloten werd om met een aantal beroepsgroepen een brief aan informateur Schippers en de fractieleiders van VVD, D’66, CDA en Groen Links te sturen. Deze brief is een sterk pleidooi voor meer aandacht voor bovengenoemde beschermende factoren die essentieel zijn voor een goede gezondheid en een succesvolle integratie van deze jeugdigen.

Samen met ander zorgverleners zet de AJN zich in voor een gezonde start en toekomst voor alle jeugdigen in Nederland, voor Ahmed en Deborah en al die andere vluchtelingkinderen!