/LOSGIO: De toekomst is nu

LOSGIO: De toekomst is nu

18 februari 2016

LOSGIO bereidt zich voor op de toekomst, vertelt bestuurslid Sabine Bantjes in een column in KAMG Nieuws februari 2016:

De maatschappij verandert
De maatschappij ontwikkelt en verandert in een groter tempo dan ooit, met ingrijpende veranderingen, zoals digitalisering en vergrijzing. Daardoor heeft ook het vak sociale geneeskunde steeds te maken met nieuwe ontwikkelingen en ingrijpende veranderingen. Denk aan multidisciplinaire samenwerking, innovatie en medisch leiderschap. Ook verdient het de aandacht om vergrijzing van het vak tegen te gaan, zodat we nieuwe aios kunnen blijven verwelkomen die weer met een frisse blik naar het vak kijken. Bij het LOSGIO (Landelijk Overleg Sociaal Geneeskundigen in Opleiding) zien wij gelukkig dat er op dit moment een lichting jonge enthousiaste dokters opgeleid gaat worden. Aios die kunnen en willen meewerken aan de ontwikkeling van het vak, bijvoorbeeld door inzet voor het nieuwe opleidingsplan.

Opleidingsplan
Om te kunnen voldoen aan de verwachtingen die de maatschappij aan ons stelt, was het landelijk opleidingsplan hard aan vernieuwing toe. Vele mensen werken hier hard aan om dit voor de praktijk te realiseren. Ook enkele aios vanuit het LOSGIO zijn hier nauw bij betrokken. Gelukkig, het gaat hier immers wel over de toekomst van het veld waarin wij worden opgeleid. Het nieuwe opleidingsplan is een ingewikkelde klus. Er is een continu spanningsveld tussen kwaliteit en academisering van de opleiding enerzijds en forse bezuinigingen en decentralisaties in het werkveld en bij opleidingsinstellingen anderzijds. Het is dan ook essentieel dat de volledige beroepsgroep vertegenwoordigd is en zijn ambitie laat spreken. Een aantal aios vervullen al een actieve rol. Toch valt er nog een wereld aan slagkracht voor ons te winnen. Zowel bestuursleden van LOSGIO als individuele AIOS zien daarom de noodzaak van professionalisering van een aios-beweging.

Professionalisering LOSGIO
Het LOSGIO is sinds 1983 actief in de belangenbehartiging van aios M&G. Dit was vooral in de vorm van overlegorgaan en als platform voor enthousiaste aios. De laagdrempeligheid en het enthousiasme blijven zeker behouden. Gezien alle nieuwe ontwikkelingen en de behoefte van aios werkt het LOSGIO momenteel hard aan professionalisering. Statuten zijn vernieuwd, fondsen worden geworven, samenwerkingsverbanden gezocht. In de planning staat een aios-dag en een aios-borrel en we zoeken nieuwe bestuursleden. We hopen dat in de toekomst aios uit de verschillende profielen elkaar makkelijker gaan vinden, kunnen samenwerken en met nog meer kracht hun stem kunnen laten horen over de kwaliteit van de opleiding.

Met andere woorden, veel goede ideeën voor de toekomst van AIOS en het vakgebied sociale geneeskunde. Het stemt mij hoopvol voor de toekomst.

LOSGIO

Sabine Bantjes,
AIOS M&G 1ste fase infectieziektebestrijding
Bestuurslid LOSGIO

 

 

Over LOSGIO
Het LOSGIO staat voor het Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding. Het LOSGIO vertegenwoordigt alle aios Maatschappij & Gezondheid, bedrijfsarts of verzekeringsarts. Wij zijn een groep jonge aios die zich met veel enthousiasme inzet voor de kwaliteit van de opleidingen, op komen voor de aios en vernieuwingen in het vakgebied. We nemen ook deel aan fora waar over de toekomst gesproken wordt, zoals Platform Medisch Leiderschap en Stuurgroep Kwaliteit Opleiding Sociale Geneeskunde.

Wil je jouw frisse blik en enthousiasme met andere aios delen? Meedenken over de opleiding? Heb je een probleem of een goed idee? Of gewoon andere aios leren kennen? Het LOSGIO is laagdrempelig en meedoen kan altijd! Geïnteresseerden gaan naar www.losgio.nl.