/Not my cup of tea?

Not my cup of tea?

15 oktober 2015

Afgelopen weken stonden voor mij in het teken van een tweetal belangrijke gebeurtenissen. Een teleurstellende en een inspirerende gebeurtenis. Prinsjesdag zal aan niemand voorbijgegaan zijn, maar minder mensen hebben kennis genomen van de presentatie van het ‘raamwerk medisch leiderschap’. De eerste gebeurtenis, de presentatie van begroting van VWS was teleurstellend. De meeste zorguitgaven zullen komend jaar stijgen. Hoewel de ambtenaren van de nullijn gaan en de salarissen omhoog, de publieke gezondheid profiteert niet: met name de preventie, het voorkomen van ziekten, komt niet van de nullijn.

Preventie blokkeren

In een recent artikel van Mackenbach in NTVG concludeert hij onder andere dat de spectaculaire kostenstijging in 21ste eeuw wel een positief effectief heeft gehad op de volksgezondheid, maar het is niet duidelijk wat het heeft opgeleverd in termen van gezondheidswinst of betere kwaliteit van leven. In zijn verwachting had investering in preventie de Nederlandse burgers meer waar voor hun geld gegeven.

Er is wel een nationaal preventieprogramma in de steigers gezet maar het ontwikkelen van nieuwe preventieve innovatieve programma’s, die van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van duurzame gezondheid, komen onvoldoende van de grond. Met de recente decentralisaties is een ontwikkeling ingezet naar ‘zorg dichtbij’ en ‘ondersteuning op maat’, hetgeen gepaard had moeten gaan met innovatie op lokaal niveau. De forse bezuinigingen die gelijktijdig met de decentralisaties uitgevoerd worden, hebben ontwikkeling en innovatie van de preventie op dit niveau van de gezondheidszorg juist geblokkeerd.

Medisch leiderschap

De tweede belangrijke gebeurtenis vond ik inspirerend. Het raamwerk medisch leiderschap werd gepresenteerd door het platform medisch leiderschap. Het platform heeft in haar raamwerk na uitgebreid onderzoek een twaalftal competenties benoemd die van belang zijn voor medisch leiderschap. De doelstelling is om artsen en studenten inzicht te geven in de kennis en vaardigheden die nodig zijn om medisch leiderschap te tonen. De onderzochte competenties worden in drie dimensies ingedeeld, namelijk: gericht op het individu, de anderen en de maatschappij. Het is van groot belang dat artsen worden opgeleid in deze competenties.

Cruciaal is te constateren dat we als artsen midden in de maatschappij staan. Dat we door onze kennis en kunde een essentiële impact hebben op de gezondheid van veel mensen en hun omgeving. Dit betekent dat we als arts een verplichting hebben om leidend te zijn in de ontwikkeling naar een duurzame gezondheid en brede preventieve zorg. En we moeten onze studenten hierin opleiden. Als wij als beroepsgroep handelen volgens het raamwerk medisch leiderschap zouden we gezamenlijk de minister moeten oproepen de ontwikkeling naar duurzame gezondheid en van preventieve zorg daadkrachtig te stimuleren en ondersteunen. We zijn allemaal artsen maatschappij en gezondheid.

René Héman, voorzitter KAMG

Medisch Contact, Federatienieuws
Publicatie Nr. 42 – 15 oktober 2015
Jaargang 2015