Opleiding arts M&G versterken

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 6 juli jl. stuurde minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Edith Schippers de Tweede Kamer een reactie op het advies voor meer afstemming en regie bij het opleiden van artsen voor de publieke zorg. Daarna heeft VWS de KAMG uitgenodigd om van gedachten wisselen over de mogelijkheden voor landelijk werkgeversschap voor artsen in opleiding (huisartsenmodel). De KAMG ziet kansen in dit nieuwe opleidingsmodel voor toekomstige aios en staat hier dus positief tegenover. Het constructieve gesprek hierover voeren we graag gezamenlijk met GGD GHOR Nederland en Actiz.

Voor ons is het belangrijk dat dit landelijk werkgeversschap niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van een bredere aanpak voor versterking van de opleiding tot arts M&G. Andere belangrijke elementen hierin zijn: het nieuwe integrale opleidingsplan arts M&G als basis, een gedegen financiering van de opleiding, meer aandacht voor sociale geneeskunde in de basisopleiding tot arts, academisering van de opleiding arts M&G en borging van deskundigheidseisen in wet- en regelgeving en veldnormen. Daarbij vindt de KAMG dat het eerder uitgebrachte advies over bovenregionale en nationale regie op de instroom van de opleiding heel goed past in het voorgestelde opleidingsmodel van VWS.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]