De KAMG zoekt een nieuwe voorzitter

Onze huidige voorzitter is benoemd tot voorzitter van de KNMG per 1 januari 2017. Het voorzitterschap van de KNMG is niet verenigbaar met het voorzitterschap van de KAMG. Daarom zoekt de KAMG een nieuwe voorzitter. Onderstaand vind je het profiel. Interessant? Stuur dan voor 21 oktober 2016 je reactie en CV naar het bureau.

Over de KAMG

De KAMG is een koepelvereniging die 11 wetenschappelijke verenigingen van ruim 2000 artsen in de publieke gezondheidszorg verbindt.

De activiteiten van de Koepel zijn enerzijds gericht op de ontwikkeling en professionalisering (waaronder opleiding en onderwijs) van het vakgebied en anderzijds op de belangenbehartiging van de beroepsgroep. Het is voor de beroepsgroep Artsen Maatschappij & Gezondheid zaak om effectief te kunnen optreden en adequaat te kunnen inspelen op de actualiteit van de (preventieve) gezondheidszorg en op beleidsontwikkelingen op het gebied van de volksgezondheid.

Lees meer

De functie

De voorzitter van de KAMG is:

 • het boegbeeld van de KAMG;
 • voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur;
 • lid van het Federatiebestuur van de KNMG
 • gesprekspartner voor/in landelijke gremia;
 • een enthousiast en motiverend leider;
 • een inspirerend daadkrachtige verbinder;
 • een netwerker.

Het profiel

De KAMG voorzitter

 • zet zich met de bestuursleden van de wetenschappelijke verenigingen in om inhoud en vorm te geven aan de visie en het toekomstig beleid van de KAMG;
 • heeft de ambitie en capaciteiten om de KAMG verder te positioneren;
 • heeft de ambitie en kwaliteiten om de samenhang binnen de KAMG en de samenwerking met andere externe organisaties te versterken;
 • kan sturing geven aan een dynamische netwerkorganisatie en zorgvuldige besluitvormingstrajecten, o.a. door de grote lijnen uit te zetten en te bewaken;
 • onderhoudt een relevant netwerk met contacten op landelijk niveau;
 • hanteert een onafhankelijke opstelling ten opzichte van haar leden (de individuele wetenschappelijke verengingen);
 • is BIG-geregistreerd als arts M&G;
 • beschikt over relevante/actuele kennis van en ervaring in het werkveld van de arts M&G/publieke gezondheidszorg
 • is gemiddeld 2 dagen per week beschikbaar voor de KAMG,
 • is bereid deze functie 4 jaar te vervullen;
 • kan zich snel en makkelijk verplaatsen binnen de Randstad.

De KAMG biedt

 • een uitdagende en inhoudelijk interessante bestuursfunctie;
 • een landelijk netwerk binnen Maatschappij & Gezondheid;
 • ondersteuning door beleidsmedewerker(s) en een secretarieel medewerker;
 • een reële (onkosten)vergoeding; de mogelijkheid bestaat voor een vergoeding (aan de werkgever) ter hoogte van de personeelskosten voor één dag per week.

Reacties inclusief CV graag vóór 21 oktober 2016 sturen naar bureau@kamg.nl

Overige informatie

Meer informatie over het profiel en de procedure kan worden ingewonnen bij een van de volgende KAMG-bestuursleden:

Uiteraard is onze huidige voorzitter René Héman gaarne bereid de ins en outs van de functie met u te delen: r.heman@kamg.nl.

Download het profiel als pdf