Puzzel

Plan voor een sterke opleiding arts M&G

[vc_row][vc_column][vc_column_text]VWS werkt samen met het veld aan landelijk werkgeverschap om de instroom in de opleiding te stimuleren. VWS heeft hiervoor een werkgroep ingericht bestaande uit GGD GHOR NL, ActiZ, NSPOH, TNO, LOSGIO en KAMG. Voor de KAMG is landelijk werkgeverschap onderdeel van een brede aanpak voor het versterken van de opleiding arts M&G.

Hieraan zijn onlosmakelijk verbonden:

Het gemeenschappelijke doel is de instroom in de opleidingen voor de publieke gezondheid te vergroten.

Daaraan wordt gewerkt door:

 • het vormgeven van de organisatie en financiering van de opleidingen in de publieke gezondheid via het landelijk werkgeverschap. VWS trekt dit onderdeel in nauwe samenwerking met de andere partijen.
 • het verhogen van de kwaliteit van de opleidingen, de positie van publieke gezondheid in de opleiding tot basisarts, de academisering van de opleidingen in de publieke gezondheid, de beroepsprofielen en de borging van de deskundigheidseisen.
Plan voor brede aanpak

KAMG is al trekker van het nieuwe opleidingsplan en, samen met IOSG en NSPOH, de academisering. In de Stuurgroep* is nu afgesproken dat de KAMG ook een plan van aanpak maakt voor het brede inhoudelijke traject en dit in de volgende stuurgroep vergadering deze zomer inbrengt.

Op aangeven van de werkgroep heeft de Stuurgroep  belangrijke besluiten genomen
 • De huidige subsidieregeling is verlengd tot en met 2018. Dit betekent dat in 2017 de financiering van de opleidingsplaatsen in 2018 nog volgens de bekende systematiek plaatsvindt. Het landelijk werkgeverschap treedt waarschijnlijk in 2018 in werking en dus op zijn vroegst aan van toepassing zijn voor de opleidingsplaatsen in 2019. VWS stelt een communicatieplan op om voor een soepele overgang en tijdige bekendmaking van de nieuwe opleidingsconstructie.
 • Het landelijk werkgeverschap wordt geplaatst bij de Stichting Beroepsopleiding Huisartsen (SBOH) met nadere afspraken om voor de publieke gezondheid specifieke elementen te kunnen borgen.
 • Een goede werving is noodzakelijk voor de beoogde hogere instroom. De opleidingsinstituten maken in overleg met KAMG en opleidingsinstellingen een projectvoorstel voor de stuurgroep bijeenkomst deze zomer.
 • De opleidingsinstituten worden verantwoordelijk voor de selectie op basis van een landelijk uniforme procedure. Zij stellen deze selectieprocedure op in samenspraak met de wetenschappelijke vereniging en vertegenwoordigers van de erkende praktijkinstellingen.
 • Opleidingsinstituten worden samen met de erkende praktijkinstellingen verantwoordelijk voor de plaatsing van de aios. De opleidingsinstituten werken in samenspraak met KAMG, LOSGIO, ActiZ en GGD GHOR NL uit hoe dit vorm kan krijgen.
 • De landelijk werkgever vergoedt de werknemerslasten van de aiossen en reële opleidingskosten. VWS zal inzicht geven in de te vergoeden kostensoorten m.b.t. het opleiden en de kandidaat landelijk werkgever en duidelijkheid te geven over
  • de voornemens voor de cao die van toepassing wordt voor de aiossen en
  • de financiële vergoeding voor de opleidingsinstituten en de erkende praktijkinstellingen.
  • VWS werkt aan een overgangsregeling en/of bijzondere bepalingen voor:
   • Huidige basisartsen, gestart voor het in werking treden van een landelijk werkgever, werkzaam bij een erkende praktijkinstelling (basisartsen).
  • Huidige profielartsen, gestart voor het in werking treden van een landelijk werkgever, die de 2e fase willen starten.
  • Zittende aiossen die met een opleiding zijn gestart voor de invoering van het landelijk werkgeverschap.
  • Toekomstig aiossen die onder landelijk werkgeverschap eerst de 1e fase afronden, gaan werken en vervolgens de 2e fase van de opleiding volgen.
  • Zij-instromers (=medisch specialisten die op basis van individueel programma omscholen naar specialist M&G).

*De Stuurgroep bestaat uit: de hoofden van de VWS-afdelingen Publieke Gezondheid en MEVA, KAMG-voorzitter, directeur GGD GOHR en de programmadirecteur van ActiZ.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]