Politiek steunt aanpak preventiebeleid

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De artsenfederatie KNMG heeft in aanloop naar het Algemeen Overleg Preventiebeleid in de Tweede Kamer van 14 december jl. onder meer gepleit voor het aanpakken van kidsmarketing. De KNMG is blij om te zien dat vanuit diverse fracties hier steun voor was. Minister Schippers (VWS) heeft toegezegd hiernaar te kijken en het mee te nemen in de eerstvolgende voortgangsrapportage ten aanzien van het Nationaal Preventieplan.

Tevens was er steun voor de oproep van de artsenfederatie KNMG om te komen tot wet- en regelgeving om vet, suiker en zout in voedsel te reduceren. Zelfregulering van de industrie is te vrijblijvend en levert vooralsnog te weinig op. Het kabinet wil wet- en regelgeving vooralsnog voorkomen. Wel heeft terugdringen van vet en suikers en het verkleinen van porties de aandacht van het ministerie van VWS.

De KNMG is tevreden met de politieke- en maatschappelijke aandacht voor het aanpakken van kidsmarketing voor ongezonde voeding en het reduceren van zout, vet en suiker in ons voedsel. Het huidige preventiebeleid van de overheid is te vrijblijvend. Er moet meer aandacht zijn voor maatregelen ten aanzien gezondheidsbevordering, gezondheidsvoorlichting en -opvoeding die gezondheidswinst opleveren en wat effectief bijdraagt aan de volksgezondheid.

Lees het bericht op www.knmg.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]