Academisering

Het IOSG (interfacultair overleg hoogleraren sociale geneeskunde) en de KAMG willen samen met de opleidingsinstituten de academisering van de opleiding arts M&G stimuleren.

Voorstel

Om de academische afdelingen sterker te verbinden aan de theoretische vervolgopleidingen, heeft KAMG samen met het IOSG een eerste voorstel opgesteld. In grote lijnen bevat het voorstel een programma met de volgende onderdelen:

Integratie van academische componenten in de vervolgopleiding
Professionalisering van instituut- en praktijkopleiders op het gebied van academisering.
Onderzoek van onderwijs: evaluatie van de onderwijsprogramma’s en prestaties van aios en afgestudeerde sociaalgeneeskundigen.
Lees ook het nieuwsbericht ‘Academisering stimuleren’

Waarom is academisering nodig?

De gezondheidszorg van nu kraakt in zijn voegen. Het is te duur en te gespecialiseerd. Chronische multimorbiditeit is overal, met grote knelpunten voor zorg en participatie. De actuele vluchtelingenstromen vragen niet alleen actie van de politiek maar ook van de zorg en haar beleidsmakers. De huidige zorg is niet klaar voor een toekomst van voorkómen resp. vroege signalering van ziekte, van het stimuleren van participatie en van werkelijk integrale zorg. Een toekomst waarin de burger zelf aan de slag moet om gezond te blijven. Generalisten moeten aan het roer. Gemeenten en verzekeraars moeten de bevolking gezond houden en daartoe preventie, zorg en welzijn koppelen. Ook bedrijven, werkgevers, bouw, ruimtelijke ordening, scholen, voedingsindustrie etc.; iedereen moet zijn steentje bijdragen.

De geneeskunde van de toekomst

We moeten toe naar voorzorg, veel meer preventie van met name welvaartsziekten, en gemeenschapszorg, zegt de Adviescommissie innovatie zorgberoepen en opleidingen1. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg vindt dat we van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gedrag en gezondheid’2 moeten. Haar oproep krijgt steeds meer volgers. Er is een Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid’, en succesvolle gezonde wijken worden ontwikkeld.

De sociale geneeskunde wordt geacht deze ontwikkelingen en bijkomende knelpunten om te zetten in strategieën en beleid. Haar werkterrein is de gezondheid van de hele bevolking voor de lange termijn. Ze legt de verbinding tussen de samenleving en de geneeskunde. De wisselwerking tussen ziekte, gezondheid en samenleving is haar speelveld. De bescherming en bevordering van de volksgezondheid en het stimuleren van de maatschappelijke participatie van burgers zijn haar doelen.

Aan het behalen van die doelen levert de verbinding met de wetenschap een belangrijke bijdrage aan het versterken van het vakgebied.

Noten:
1. Zie het advies van de Commissie
2. Zie de achtergrondstudie Van zz naar gg en de discussienota Zorg voor je gezondheid