De Nederlandse overheid heeft een bijzondere relatie met de sociale geneeskunde en de publieke gezondheidszorg. Het is de tak van onze gezondheidszorg die het dichtst aanschurkt tegen het overheidsbeleid. De artsen die er werken zijn in dienst van de overheid of semi-overheidsinstellingen en zijn arts maatschappij en gezondheid (M&G) of arts arbeid en gezondheid (A&G).

Artsen M&G zetten in op preventie. Bijvoorbeeld in de jeugdgezondheidszorg en de infectieziektebestrijding. Ze grijpen als vertrouwensartsen in bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze zorgen als indicerende artsen voor de eerlijke verdeling van middelen en voorzieningen binnen de WMO. Ze zien als forensisch artsen/ lijkschouwers toe op het recht van een ieder op een natuurlijk overlijden. Ze adviseren zorgverzekeraars of kennisinstituten over een eerlijke verdeling van middelen en een goede organisatie van de zorg. Ze adviseren gemeenten over een gezond milieu en de effecten van omgevingsfactoren op de gezondheid van hun burgers. Ze zorgen voor veilige bloedproducten en organen en waarborgen – voor zover binnen hun macht – de volksgezondheid binnen de geneesmiddelenindustrie. Artsen A&G zijn bedrijfsarts of verzekeringsarts en hebben een belangrijke rol bij de zieke mens in de context van zijn arbeid. Allemaal prachtige vakken die we als samenleving niet zouden moeten willen verwaarlozen. Maar helaas is dat precies wat er wel gebeurt.

Lees de hele column op www.medischcontact.nl

Medisch Contact Federatienieuws, 4 april 2019