Herregistratie

Als arts dien je je periodiek te herregistreren. Er zijn twee soorten:

Herregistratie voor de Wet BIG: relevant voor basisartsen, artsen in opleiding en profielartsen
Herregistratie bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS): relevant voor geneeskundig specialisten en profielartsen.
In dit dossier vind je nieuwsberichten over herregistratie. Meer informatie over registratie en herregistratie vind je bij Arts M&G blijven.

Herregistratie Wet BIG

Besluit Herregistratie Specialisten
Eind december 2015 keurde de minister het Besluit Herregistratie Specialisten van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) goed en werd het bekend gemaakt. Op 1 januari 2016 trad het besluit in werking. Het besluit beschrijft de (nieuwe) eisen voor periodieke herregistratie van specialisten en profielartsen.

In het kort zijn dit de nieuwe eisen:

Per 1 januari 2016

16 uur per week werkzaam in specialisme
5 x 40 = 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering
Per 1 januari 2020 – kwaliteitsvisitaties

1 x 5 jaar evaluatie individueel functioneren = jaarlijkse zelfevaluatie + gesprek + POP
1 x 5 jaar externe kwaliteitsvisitatie = evaluatie groep + gesprek + verbeterplan