Op 21 januari tijdens de Woudschotenconferentie hebben de huisartsen hun kernwaarden en kerntaken opnieuw vastgesteld, op dezelfde plek waar 60 jaar geleden de basis voor de huidige huisartsenzorg werd gelegd. Heerlijk, dit respect voor de geschiedenis.

Citaat: ‘De drie kernwaarden van huisartsenzorg zijn naast medisch generalist: continu, persoonsgericht en gezamenlijk. Focus van de kerntaken ligt op medisch-generalistische zorg en in mindere mate op preventieve zorg. Preventie buiten de spreekkamer – primaire of universele preventie – is geen taak van de huisarts.’

Preventie heeft met vele factoren te maken, die inderdaad nogal eens buiten de invloedssfeer van de huisarts liggen. Oorzaken van ziekten zijn vaak te vinden in de omgeving waar mensen wonen, werken en leren. Sociaal geneeskundigen, zoals artsen maatschappij en gezondheid (arts M&G), richten zich op deze oorzaken en proberen die te beïnvloeden. Met interventies die grote groepen mensen bereiken, met aanpassingen van gemeentelijk of landelijk beleid of de organisatie van de zorg. Zo dragen artsen M&G bij aan de gezondheid van mensen (individueel en collectief). Tot zover past het allemaal als een handschoen. De huisarts zorgt voor de medisch-generalistische zorg in wijk, buurt, dorp of stad, de arts M&G voor de preventieve medische zorg. En samen zorgen we voor de verbinding met de niet-medische zorg in de gemeente.

De opleiding tot arts M&G gaat op de schop

Grote uitdaging voor de arts M&G is de huidige versnippering in het opleidingsveld. Om arts M&G te worden heb je een bijzondere weg te gaan. Via negen (!) verschillende profielen kun je – als je geluk hebt want niet voor iedereen is plek – instromen in de specialistenopleiding tot arts M&G. De profielopleidingen zijn inmiddels aardig gedateerd en sluiten niet meer aan bij de huidige organisatie van de zorg. De opleiding tot arts M&G gaat dan ook op de schop.

Lees de hele column op www.medischcontact.nl

Federatienieuws 5, 2019