Opleiding

Goed en eigentijds opleiden is essentieel voor de uitoefening en toekomst van het vak. Opleidingskwaliteit staat daarom ook hoog op de agenda. In 2015 is een belangrijke stap gezet met de ontwikkeling van KOERS en het bijbehorende Kwaliteitskader. Hiermee werken we in de komende jaren aan een cyclisch proces van kwaliteitsbewaking en –verbetering van de opleiding. Ook werken we aan een nieuw opleidingsplan waarmee de toekomstig arts M&G in staat is een duurzame rol te spelen binnen het totale terrein van de publieke gezondheid.

Donderdag 16 november 2017 is het landelijk opleidingsplan bekrachtigd door het KAMG-bestuur. Je kunt de actuele versie van het opleidingsplan nu downloaden. Op 1 juni 2018 is het plan aan het CGS aangeboden.