Preventiebeleid KNMG

‘Preventie en gezondheidsbevordering’, kortweg preventie genoemd, is in mei 2014 door het federatiebestuur van de KNMG vastgesteld als basistaak van de KNMG. In het document ‘Preventie en Gezondheidsbevordering Een beroepsgroep overstijgende aanpak’  is in nauw overleg met de federatiepartners van de KNMG opgesteld en in mei 2015 door het federatiebestuur vastgesteld. Dit beschrijft KNMG wat het preventiebeleid voor de komende jaren inhoudt.

Afgesproken is dat de KNMG zich de komende jaren richt op de volgende aandachtsgebieden:

  1. Gezonde leefstijl met de focus op tabaksontmoediging, verantwoord alcoholgebruik, gezond gewicht, bewegen en diabetes 2;
  2. Effectieve preventieve diagnostiek en behandeling;
  3. Maatschappelijke – en arbeidsparticipatie;
  4. Infectiepreventie.

Het genoemde document dient als beleidskadervoor een beroepsgroep overstijgende aanpak. Het geeft de contourenaan waarbinnen de KNMG nader te bepalen accenten zal leggen en activiteiten zal ontplooien. De genoemde activiteiten in dit document dienen dan ook opgevat te worden als suggestiesom uit te voeren.

Download ‘Preventie en Gezondheidsbevordering Een beroepsgroep overstijgende aanpak’  

Meer informatie op www.knmg.nl