Projectgroep Evaluatie Individueel Functioneren (kwaliteitsvisitatie) is aan de slag!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Je eerste inschrijving in een specialistenregister is vijf jaar geldig. Om daarna specialist te kunnen blijven, moet je minstens elke vijf jaar ‘herregistreren’. De overheid heeft aangegeven dat voor de periodieke herregistratie ook wij artsen M&G aan een kwaliteitsprogramma moeten deelnemen. Het College Geneeskundige Specialismen stelt hiervoor de regels vast.

Kwaliteitsvisitatie op deze manier is nog nieuw voor de arts M&G. Om adequaat in te spelen op deze ontwikkeling heeft de KAMG een projectgroep in het leven geroepen. Deze projectgroep ‘Evaluatie Individueel Functioneren’ ging dit najaar van start voor het opzetten van een model voor de kwaliteitsvisitatie voor artsen Maatschappij en Gezondheid en verzekeringsartsen.

Het onderdeel ‘Kwaliteitsvisitaties’ van het Besluit Herregistratie Specialisten treedt per 1 januari 2020 in werking. We hebben dus nog de tijd om het model voor kwaliteitsvisitatie zorgvuldig op te zetten. Het KAMG-bestuur ontwikkelde al een visie op de kwaliteitsvisitatie met het streven om aan te sluiten bij de reeds bestaande ICT structuur binnen onze beroepsgroep.

De kwaliteitsvisitatie wordt zo onderdeel van een ontwikkeltraject dat jou als arts stimuleert in je professionele ontwikkeling, ook na de beroepsopleiding. Hieronder kun je meer lezen over hoe we te werk gaan.

Voorbereiding

Er is al een literatuuronderzoek verricht naar de (klinische) kwaliteitsvisitatie en we inventariseren de ervaringen van andere wetenschappelijke verenigingen. Vervolgens zetten we een basismodel op. We maken gebruik van bestaande instrumenten (die bijvoorbeeld binnen de ICT groepen al gehanteerd worden) en ontwikkelen wanneer nodig nieuwe instrumenten. Ook over de selectie en scholing van visitatoren moeten we nadenken. Alle wetenschappelijke verenigingen van de KAMG zijn gevraagd om deel te nemen aan de klankbordgroep die ontwikkelde instrumenten toetst en van commentaar voorziet.

Basismodel

Uitgangspunt is de kwaliteitsvisitatie aan te laten sluiten op de gangbare eisen en terminologie binnen de beroepsopleiding. Speciale aandacht hebben we voor het beperken van administratieve en bureaucratische lasten. Dit alles moet leiden tot een model waar artsen M&G uit het hele werkveld van de KAMG samen met verzekeringsartsen, zowel binnen de publieke als de private sector achter kunnen staan.

Pilot en invoering

Het basismodel wordt getoetst in een pilot om te kijken of het ook in de praktijk werkt. In de loop van 2018 willen we het model implementeren. Artsen M&G die zich in 2020 willen herregistreren hebben dan nog twee jaar voorbereidingstijd. Tegelijkertijd werken we aan een overgangsregeling voor hen die dan niet aan de eisen kunnen voldoen.

Met de KAMG nieuwsbrief en tijdens ledenvergaderingen blijf je regelmatig op de hoogte over de voortgang van dit project. Wil je meer weten? Neem dan contact op met: Clementine Wijkmans (namens Concilium) en Hanna Bos (namens KAMG bestuur). Wil je lid worden van de klankbordgroep? Stuur dan een mail aan het bureau KAMG![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Lees meer in het dossier ‘Herregistratie'” size=”lg” align=”left” link=”url:%2Fdossiers%2Fherregistratie%2F|||”][/vc_column][/vc_row]