KAMG en VvAwT reageren op advies Gezondheidsraad tuberculosebestrijding

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In Nederland worden risicogroepen gescreend op tuberculose door de GGD. De minister van VWS stelde in 2012 voorwaarden aan de vergunning voor de uitvoering van dit bevolkingsonderzoek. De Gezondheidsraad onderzocht in hoeverre daar nu aan is voldaan en publiceerde op 7 maart 2017 een advies.

Reactie KAMG en VvAwT

In het advies lezen we dat de Gezondheidsraad vindt dat de GGD’en goede plannen hebben gemaakt in het kader van het voldoen aan de vergunningsvereisten voor het bevolkingsonderzoek. De uitvoering loopt echter vertraging op, o.a. door de decentrale opzet/uitvoering van GGD’en. De raad pleit daarom voor centrale regie.

Wij zijn voorstander van meer centrale regie, gezien het specifieke karakter van de tuberculosebestrijding, de beperkte capaciteit aan artsen tuberculosebestrijding en de beperkte instoom in de opleiding tot arts M&G/tuberculosebestrijding, wanneer het gaat om het creëren en invullen van voorwaarden. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat de uitvoering wel in verbinding blijft met de regio.

Totaalpakket

De Gezondheidsraad spreekt over de noodzaak om de tuberculosescreening onder centrale regie te laten uitvoeren. Wij zijn echter van mening dat tuberculosebestrijding een totaalpakket is waarbij effectiviteit en efficiëntie afhankelijk zijn van een goede samenhang van alle processen. Van preventie, tuberculosescreening tot curatie en begeleiding. Het opsplitsten en versnipperen van deelprocessen binnen de tuberculosebestrijding achten wij zeer onwenselijk.

De noodzaak van centralisatie van en sturing op alle processen (vooral centrale aansturing van de artsen en regionale aansturing van de verpleegkundigen) heeft de VvAwT benadrukt in het Manifest en toekomstscenario’s tbc bestrijding.

Een tweede aanbeveling van de Gezondheidsraad is om bevolkingsonderzoek naar kanker als voorbeeld te nemen. Hierbij merken wij op dat de tuberculosescreening naar aard en inhoud lastig te vergelijken is met een bevolkingsonderzoek naar kanker, onder andere door de definities van positieve en negatieve bevindingen.

Lees hier ook over op Medisch Contact[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]