Goede voorbeelden gezonder leven

Reactie regeerakkoord

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De KAMG vindt de aandacht voor preventie en gezondheidsbevordering in het regeerakkoord bemoedigend. Schoolverzuim, vechtscheidingen,  preventie van depressie, sportstimulering, onbedoelde zwangerschappen, rookgedrag, overgewicht, goed ouder worden en een gezonde leefomgeving zijn ook voor de KAMG belangrijke thema’s. We missen echter investeringen in kwetsbare groepen zoals ouderen in de thuissituatie, risicogezinnen en kinderen met psychosociale en psychiatrische problematiek. De verhoging van de BTW op groente en fruit is vanuit preventief oogpunt niet erg verstandig.

We juichen het voornemen om een nationaal preventieakkoord to stand te brengen toe. Tegelijkertijd vinden we het teleurstellend dat dit kabinet op andere terreinen kiest voor een fragmentarische aanpak. Bijvoorbeeld door het sluiten van aparte zorgakkoorden met de diverse sectoren binnen de zorg. Om een echte hervorming van de zorg tot stand te brengen is een innovatieve en integrale benadering nodig van de inrichting en financiering van de zorg. Het nieuwe kabinet laat hier belangrijke kansen liggen.

Meerdere ministers op een belangrijk departement als VWS kan ervoor zorgen dat alle belangrijke thema’s de aandacht krijgen die ze verdienen. De KAMG pleit ervoor om naast een minister voor cure en care, een minister voor Volksgezondheid of Maatschappij en Gezondheid te benoemen. Deze Minister kan wat ons betreft meteen aan de slag om nu eens echt werk te gaan maken van de broodnodige verschuiving van nazorg naar voorzorg.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]