Reglement en Taakopdracht Concilium KAMG

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het Concilium KAMG is een adviescommissie van de KAMG, ingesteld door het bestuur van de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid. In februari 2018 zijn het reglement en de taakopdracht van het Concilium KAMG vastgesteld.

Het belangrijkste doel van het Concilium is het bevorderen en bewaken van beschikbaarheid, kwaliteit en samenhang van opleidingen en bij– en nascholing met betrekking tot het specialisme arts M&G. Het Concilium KAMG richt zich op de gemeenschappelijke onderwerpen die betrekking hebben op de deskundigheidsbevordering van de arts M&G, zowel de eerste fase (profielen) als en de tweede fase (specialist M&G) omvattend. Zij doet dit door gevraagd en ongevraagd het bestuur van de KAMG te adviseren. Op verzoek van het bestuur van de KAMG kan het Concilium tevens coördinerende, regisserende en/of uitvoerende activiteiten op zich nemen.

Samenstelling Concilium KAMG

Iedere wetenschappelijke vereniging vaardigt vanuit haar onderwijscommissie minimaal één en maximaal twee leden af. Eén afgevaardigd lid per vereniging is tevens lid (of voorzitter) van de profielcommissie van de opleiding arts M&G. De leden worden door het KAMG bestuur benoemd, op voordracht van de besturen van de bij de KAMG aangesloten wetenschappelijke verenigingen. De leden zijn contactpersoon van en naar hun wetenschappelijke vereniging. Een afgevaardigde van het LOSGIO participeert als adviseur in het Concilium KAMG. De voorzitter wordt door het KAMG bestuur benoemd op voordracht van het Concilium. De voorzitter en leden zijn bij voorkeur arts M&G en minimaal profielarts met ruime praktijkervaring en hebben ervaring en affiniteit met de opleiding arts M&G.

Download het reglement en taakopdracht[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]