Luchtvervuiling

Schijnwerpers op relatie gezondheid en klimaatverandering (KNMG)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Met negen aanbevelingen richt de vandaag verschenen Nederlandse beleidsbrief (Policy Brief) zich tot beleidsmakers, de zorg en andere partijen voor een positievere relatie tussen gezondheid en klimaatveranderingen. Dit gebeurt in het verlengde van het internationale rapport Lancet Countdown on health and climate change. De KNMG steunt de grondgedachte van dit document: er is meer aandacht nodig voor de relatie tussen gezondheid en klimaatverandering, het borgen van duurzaamheid in de zorg en de omslag naar ‘groen denken’.

De 2018-briefing voor Nederland bevat 9 aanbevelingen voor beleidsmakers, de zorg en andere betrokkenen. Basis vormt The Lancet Countdown. Deze volgt de vooruitgang op het gebied van gezondheid en klimaatverandering en biedt een onafhankelijke beoordeling van de gezondheidseffecten van klimaatverandering, de implementatie van de Overeenkomst van Parijs en de gezondheidsimplicaties van deze acties. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar effecten van klimaatverandering, blootstellingen en kwetsbaarheid en naar adaptatie en veerkracht.

Dit gebeurt in een samenwerking tussen 27 academische instellingen en intergouvernementele organisaties op alle continenten en met vertegenwoordiging uit een breed scala aan disciplines: klimaatwetenschappers, ecologen, economen, ingenieurs, experts in energie, voedsel- en transportsystemen, geografen, wiskundigen, sociale en politieke wetenschappers, professionals in de openbare gezondheidszorg en artsen.

Bekijk het bericht op www.knmg.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]