//Senior projectleider/arts – Preventie en Zorg Chronische Aandoeningen

Senior projectleider/arts – Preventie en Zorg Chronische Aandoeningen

12 februari 2018

Pharos zoekt op korte termijn een arts projectleider/ adviseur voor 16-24 uur per week voor de duur van 3 jaar.

Sluitingsdatum: 1 maart 2018 – direct naar meer informatie en solliciteren

Mensen met een lage opleiding en migranten lijden vaker en ernstiger aan aandoeningen zoals diabetes, COPD, hart- en vaatziekten en depressies. Binnen het kennisprogramma ‘Preventie en zorg chronische aandoeningen’ werkt een enthousiast team aan betere zorg en ondersteuning. Dat is zorg die rekening houdt met de vaardigheden en achtergrond van patiënten en zorg die ingebed is in een brede integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Als arts kom je dit team versterken.

Voorbeelden van hoe het team werkt aan ondersteuning van professionals, vind je hier: www.huisarts-migrant.nl, www.begrijpjelichaam.nl, www.pharos.nl/diabetes, www.pharos.nl/palliatievezorg, www.pharos.nl/veiligmedicijngebruik .

Uiteraard werken we altijd samen met artsen, apothekers en/of andere professionals én met de patiënten om wie het gaat.

Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

  • Vanuit jouw eigen expertise, positioneer je Pharos in het externe netwerk
  • Het begeleiden van verandertrajecten in de eerste en tweede lijn
  • Het verzorgen en uitvoeren van onderwijs en nascholingen aan de professionals in de zorg, gericht op het verbeteren van (cultuursensitieve) communicatie en zorg.
  • De producten en diensten van Pharos aantrekkelijk etaleren via presentaties, workshops, nieuwsbrieven of sociale media
  • Actief onderhouden van contacten met diverse netwerken van professionals
  • Het zien en benutten van kansen voor terugdringen gezondheidsverschillen.

Meer informatie en solliciteren