Subsidie voor monitoren opleidingskwaliteit

Samen met NVAB en NVVG ontvangen we voor 2016 subsidie om verder te gaan met pilots ter ondersteuning van van de implementatie van KOERS en het bijbehorende Kwaliteitskader. Dit lieten VWS en KNMG ons kort geleden weten.

Goed en eigentijds opleiden is essentieel voor de uitoefening en toekomst van het vak. Opleidingskwaliteit staat daarom ook hoog op de agenda. In 2015 is een belangrijke stap gezet met de ontwikkeling van KOERS en het bijbehorende Kwaliteitskader. Hiermee willen we in de komende jaren komen tot een cyclisch proces van kwaliteitsbewaking en –verbetering van de opleiding. Om deze stap door te kunnen zetten, is de ondersteuning door VWS nodig.

Pilots

In 2015 liepen de eerste pilots al in het profiel Infectieziektebestrijding met medewerking van GGD Regio Utrecht en de NSPOH en in het profiel Jeugdgezondheidszorg met medewerking van GGD Hart voor Brabant en TNO. Deze pilots leverden een schat aan informatie, inzichten een verbeterpunten op. Dankzij de subsidie kunnen we een nieuwe ronde pilots doen. Met de resultaten uit de nieuwe pilots kunnen we de kwaliteitscyclus verder optimaliseren en invoeren.

Opleiders professionaliseren

Opleiden is een vak op zich. Daarvoor moet je over bepaalde kwaliteiten en vaardigheden beschikken die je ook moet ontwikkelen en onderhouden. We willen de opleidersprofessionalisering een stevige impuls geven. Daarom werken we in 2016 in overleg met praktijkopleiders aan een ‘landelijk opleidingsplan’ voor opleiders, op basis van de Handreiking voor praktijkopleiders van eind 2015. Als aftrap is er binnenkort een gezamenlijke invitational van NVAB, NVVG en KAMG. Uit elke specialisme vragen we dan vijf opleiders om mee te denken over het opleidingsplan voor opleiders in de sociale geneeskunde.

Lees alles over KOERS