Themamiddag vakmanschap

Verslag Themamiddag De arts M&G: vakmanschap en beter in beeld

Op 25 november is het jaarlijkse KAMG congres waarin we gezamenlijk een antwoord formuleren op de vragen over vakmanschap: wat betekent dit voor jou? Hoe geef je er invulling aan? Wat is nodig aan meesterschap en leiderschap om de volksgezondheid en gelijke kansen op gezondheid te blijven dienen? Deze vragen raken aan de identiteit van ons vak. Op 21 april jl. was een themamiddag voor de besturen van de wetenschappelijke verenigingen om van gedachten te wisselen over het KAMG congres en over intensievere samenwerking met de LAD.

De deur uit

Tijdens de themamiddag deelde Marie Louise Essink Bot haar visie op de inhoud van het vak. Het was een enorme schok om kort na deze middag te moeten vernemen dat Marie Louise tijdens haar vakantie door een noodlottig ongeval is overleden. Een tragedie voor allen die haar kenden en een groot verlies voor het vak.

Marie Louise besprak in haar presentatie de uitdagingen waar we voor staan. Zij stelde: de arts M&G moet uit zijn hok en het veld in. Er gebeurt ook al veel: professionalisering met competentiegericht onderwijs en meer nadruk op opleidingskwaliteit en academisering. Dit zijn belangrijke kansen die we moeten grijpen om invulling te geven aan leiderschap en vakmanschap.

Download de presentatie

Schip vol vakmensen

Lidewey van der Sluis, hoogleraar strategisch talentmanagement aan Nyenrode business University, legde in haar presentatie de relatie tussen talent, leiderschap, meesterschap en maatschappelijke ontwikkelingen. Zij schetste het beeld van een schip vol vakmensen. De kiel, dat zijn de leiders van het schip, die zorgen dat het schip stabiel blijft en koers houdt. Bovenin zijn de meesters, dat zijn de boegbeelden van je organisatie. En om het schip te laten varen heb je zowel de leiders als de meesters nodig. Dat riep in de zaal de vraag op hoe het dan zit met medisch leiderschap; misschien mist er nog een dimensie en zijn er naast meesters en leiders ook opinion leaders nodig.

Met dit programma heeft de congrescommissie een tipje van de sluier van het congres opgelicht. Het belooft een mooi congres te worden waar alle leden van de KAMG wat kunnen halen, maar ook worden uitgenodigd om wat te brengen. Bestuursleden deze aan het eind van de middag suggesties voor de inhoud van het congres en zijn daarbij nadrukkelijk uitgenodigd om een parallelsessie te organiseren. Hierover volgt spoedig meer informatie.

Samenwerking LAD

Met de LAD keken we naar de versterking van de positie van de arts M&G binnen (veranderende) organisaties met het oog op carrièreperspectief. Onder leiding van een professionele coach heeft de zaal geoefend met onderhandelingsstrategieën. Caroline van den Brekel, directeur LAD en René Héman, voorzitter KAMG, sloten af met een presentatie over de meerwaarde van vergaande samenwerking tussen de LAD en de KAMG en stelden voor om lidmaatschap van KAMG en LAD te verbinden. Daarmee versterkt de belangenbehartiging en positionering van de arts M&G.