Volksgezondheid

Top 5 public health punten voor de politieke agenda

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Op 16 juni jl. vroegen we jullie om op 18 stellingen te stemmen om de politieke partijen van jullie professionele input te voorzien. De stellingen zijn geformuleerd op basis van de onderwerpen die onze leden leden aanleverden na de uitnodiging daartoe op 3 juni jl. Tot vandaag kon je op de stellingen stemmen. Onderstaand vind je de top 5, met de percentages achter elke stelling. De top 5 bieden we aan aan de politieke partijen.

Top 5

Investeren in gezondheid en preventie

 1. Investeer in innovatie in de jeugdgezondheidszorg. Het beter signaleren en begeleiden van kwetsbare kinderen en jongeren voorkomt enorme kosten op latere leeftijd! (50%)

Investeer in participatie

 1. Een belangrijke strategie in het verbeteren van de (volks)gezondheid is het verhogen van onderwijskansen en aanpak ziekteverzuim onder scholieren. Artsen M&G – jeugdartsen moeten een cruciale rol krijgen in de structurele aanpak van schooluitval onder jongeren. (49%)

Wijkgericht samenwerken: welzijn – preventie – zorg – sociaal domein in verbinding

 1. Ontschotten! Geen obstakels in de keten van welzijn, preventie, eerste en tweede lijnszorg, maar een logisch inrichting die aansluit op de uiteenlopende plekken waar de burger in contact komt met de zorg (wijkteam, jeugdgezondheidszorg, huisarts, SEH). (48%)

Vergroot/versterk public health expertise

 1. Brede inzet van de arts M&G als specialist in signaleren, duiden, regie, verbinden en sociaal medisch adviseren op de raakvlakken preventie, zorg en sociaal domein. Daarbij heeft elke gemeente rechtstreeks toegang tot de arts M&G als medisch intermediair tussen burger/kind/ouder, behandelend arts, sociale omgeving, zorgverzekeraar en overheid. (48%)

Zorg voor kwetsbare groepen

 1. Versterking van de forensisch geneeskunde als integrale wettelijke publieke taak van gemeenten en meer aandacht naar de zorg voor verwarde personen met chronische psychiatrische en/of verslavingsproblemen. (42%)

 


Het is ook interessant om te zien hoe de rest van de stemmen verdeeld zijn. Daarom vind je de resterende 13 punten hieronder.

 1. Preventie: niet praten, maar doen en daar hoort een substantieel centraal budget bij. Zorgverzekeraars dienen 15% van hun budget te besteden aan effectieve primaire en secundaire preventie. (41%)
 2. Verschillen in levensverwachtingen tussen gemeenten in Nederland kunnen worden verkleind. Pak de sociaaleconomische gezondheidsverschillen aan door afschaffing van de eigen bijdrage voor lage inkomensgroepen. (37%)
 3. Positieve gezondheid stimuleren, dat wil zeggen meer focus op mogelijkheden en kansen en minder medicaliseren. (36%)
 4. Artsen M&G werkzaam in en voor de publieke gezondheidszorg actief betrekken bij bestuurlijke beslissingen met gevolgen voor de volksgezondheid. Artsen M&G moeten meer medisch leiderschap tonen. (34%)
 5. Investeer in het verbinden van welzijn, preventie en zorg voor de kwetsbare personen in de wijk. De persoon centraal stellen en de zorg en ondersteuning om hem/haar heen te organiseren is de enige weg. De arts M&G werkt in die wijk samen aan preventie en participatie (voor het individu en het collectief) . (33%)
 6. Leidt artsen op die besef van leiderschap en expertise ontwikkeld om te bepalen hoe een beperkt budget het beste kan worden ingezet om gezondheidswinst te behalen. Kortom, meer publieke gezondheid in de basisopleiding van artsen. (31%)
 7. Marktwerking moet stoppen omdat het ketenzorg en netwerken in de zorg belemmerd en bureaucratie in de hand werkt. In plaats daarvan: regionale budgetten! (30%)
 8. Goed mee kunnen doen is aandacht hebben voor laaggeletterdheid in relatie tot gezondheidsvaardigheden. (30%)
 9. Nederland rookvrij: verhoog accijns op tabak, voer direct plain packaging in en verbied roken in de buurt van scholen, ziekenhuizen en alle publieke instellingen. (29%)
 10. Alle artsen M&G erkennen binnen de Zorgverzekeringswet als voorschrijvers en aanbieders van declarabele zorg met verwijsmogelijkheden (23%)
 11. Zitten is het nieuwe roken. Gezondheidswinst – door betere voeding, meer bewegen en voldoende slapen – bereiken we door een gezamenlijke aanpak van burgers, overheid, werkgevers en industrie. (19%)
 12. Ministeries (VWS, maar ook EZ, V&J en SZW), moeten krachten bundelen in de aanpak van infectieziekten, OGGZ en sociaaleconomische gezondheidsverschillen. (18%)
 13. Infectieziekten blijven een gevaar voor de volksgezondheid. Investeer in publieke infectieziektebestrijding, in betere signalering en innovatieve interventies en zet in op hetvoorkomen van antibiotica resistentie en bewezen effectieve tools zoals PrEP. (11%)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]