Bescherming patientgegevens in de sleepwet

Urgente zorgen KNMG over bescherming patiëntgegevens in ‘Sleepwet’

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Binnenkort treedt de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de ‘Sleepwet’ genoemd, in werking. Ondertussen zijn maatschappelijke risico’s niet gerepareerd. De AIVD kan privacygevoelige gezondheidsgegevens ‘in bulk’ verzamelen en gebruiken, maar ook delen met het Openbaar Ministerie en met buitenlandse veiligheidsdiensten. De KNMG wil dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zo snel mogelijk een adequate bescherming van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van patiënten regelt.

De ‘Sleepwet’ geeft inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden om het dataverkeer van burgers af te tappen.[/vc_column_text][vc_column_text]

Groot risico

Als de AIVD via de sleepnetmethode bulkinformatie verzamelt, kunnen daar als ‘bijvangst’ persoonlijke gezondheidsgegevens van patiënten tussen zitten, bijvoorbeeld spraakopnames, e-mails, faxen van consulten tussen dokters en patiënten en tussen hulpverleners onderling. Hierin schuilt het grote risico: niet alleen kan de AIVD deze gegevens zelf analyseren, ook kan de dienst deze gegevens als bulkinformatie delen met het OM en buitenlandse veiligheidsdiensten.

Garanties noodzakelijk

De KNMG wil garanties dat die medische gegevens vertrouwelijk zullen blijven. Voor patiënten en artsen is het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van de arts-patiëntrelatie van groot belang. Iedereen moet naar een arts kunnen gaan zonder angst dat instanties in het dossier kunnen kijken.

Wat de KNMG wil

De KNMG ziet mogelijkheden om deze knelpunten weg te nemen, bijvoorbeeld via uitvoerende regels. Zo wil de KNMG de volgende mogelijkheden onderzoeken:

  • Onafhankelijke medische toets inbouwen om medische gegevens uit de ‘bijvangst’ te verwijderen zodat deze door de AIVD niet voor analysedoeleinden kunnen worden gebruikt.
  • Medische gegevens uit de ‘bijvangst’ filteren voordat deze aan het OM en buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden verstrekt.

De KNMG voert hierover sinds oktober gesprekken. Dit heeft nog niet geleid tot reparatie van de risico’s door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en met name de AIVD, terwijl de Wiv waarschijnlijk al in mei 2018 van kracht wordt. De KNMG wil dan ook dat de minister van BZK zo snel mogelijk een adequate bescherming van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van patiënten regelt.

De KNMG wordt hierbij gesteund door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Bron: www.knmg.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]