/, Vacature/Vacature: directeur KAMG

Vacature: directeur KAMG

19 maart 2019
Volksgezondheid

De KAMG (Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid) verbindt de 9 wetenschappelijke verenigingen van artsen in de publieke gezondheidszorg en al hun leden. Artsen Maatschappij en Gezondheid (M&G) zetten zich als sociaal geneeskundigen in voor het bewaken, bevorderen en beschermen van de individuele en collectieve gezondheid, kortom public health. Preventie en volksgezondheid zijn onze uitgangspunten, veel meer dan het behandelen van ziekte. We signaleren belangrijke risico’s en uitdagingen in relatie tot gezondheid en volksgezondheid die vaak een gezamenlijke, bredere maatschappelijk benadering of aanpak vragen.

De KAMG behartigt de belangen van haar leden, streeft gemeenschappelijke doelen na en biedt haar leden een platform. De koepel omvat negen domeinen: jeugdgezondheidszorg, beleid en advisering, forensische geneeskunde, infectieziektenbestrijding, vertrouwensartsen huiselijk geweld en kindermishandeling, farmaceutische geneeskunde, donorgeneeskunde, medische milieukunde en tuberculosebestrijding.

De inhoud

Het veld public health is volop in bewegingen daarmee ook de KAMG. In 2019 zetten we vervolgstappen voor een fundamenteel herzien landelijk opleidingsplan Artsen M&G en starten we met landelijk werkgeverschap voor artsen in opleiding tot arts M&G. Verder richten wij ons op de ontwikkeling van onze interne organisatie. Als directeur speelt u een belangrijke rol bij de ontwikkelingen en de belangenbehartiging van het specialisme Maatschappij en Gezondheid. Hiervoor werkt u nauw samen met het algemeen bestuur van de KAMG.

Kernverantwoordelijkheden

 • gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over strategie, beleid en uitvoering van beleid;
 • vertegenwoordigen van de vereniging in externe overleggen;
 • uitbouwen en onderhouden van het netwerk van KAMG;
 • belangenbehartiging, lobby en pleitbezorging;
 • ontwikkelen van beleidsinstrumenten en het inrichten van werkprocessen en uitvoering geven aan beleid;
 • opstellen van (strategische) beleidsnotities, projectvoorstellen, subsidieaanvragen

Wij zoeken

Een dynamische persoonlijkheid met aantoonbare beleids- en managementervaring in de (publieke) gezondheidszorg. We zoeken een verbindende netwerker die weet te inspireren en door samenwerking verschil weet te maken. Vanzelfsprekend beschikt u over uitstekende communicatieve vaardigheden. U handelt flexibel binnen de koepel en in het gevarieerde en complexe werkveld van de KAMG. U heeft de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:

 • de capaciteit en de mentaliteit het Algemeen Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan op gebieden als strategie, beleid en uitvoering van beleid ;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen in teamverband te functioneren;
 • levert een bijdrage aan de ontwikkeling van KAMG vanuit openheid, transparantie en deskundigheid;
 • heeft een gezonde dosis kritisch vermogen;
 • affiniteit met werken binnen een vereniging;
 • hands-on-mentaliteit

Kennis en ervaring

U beschikt over:

 • WO werk- en denkniveau.
 • ervaring in de publieke gezondheidszorg.
 • ervaring binnen een politiek-bestuurlijk complexe omgeving in uitvoerende zorg- en/of overheidsorganisaties.
 • vermogen om te schakelen tussen bestuurlijk, strategisch en tactisch en niveau.
 • arts M&G is een pré.

Wat wij bieden: uitdagende werkplek, afwisselende werkzaamheden, een breed netwerk en passende salariëring. Detachering, ZZP-constructie zowel als dienstverband is mogelijk.

De vacature voor deze functie ontstaat per 1 juli 2019.

Procedure

Uw belangstelling kunt u tot 23 april 2019 uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief en CV te sturen naar het secretariaat onder vermelding van: vacature directeur KAMG. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Elise Buiting, voorzitter KAMG, 06-10852372.

De gesprekken met de sollicitatiecommissie vinden plaats op 16 mei 16.00 – 20.00 uur en  6 juni tussen 16.00 – 20.00 uur.