Bestuur VAV

VAGZ, NVAG en VIA zijn de Vereniging Artsen Volksgezondheid

De wetenschappelijke beroepsverenigingen VAGZ, NVAG en de VIA* zochten elkaar al regelmatig op. Bijvoorbeeld voor het nieuwe opleidingsplan arts M&G en bij- en nascholingen. Die samenwerking wordt formeel nu de verenigingen vanaf 9 mei verder gaan als de Vereniging voor Artsen Volksgezondheid. Bestuursleden met Lode Wigersma, voorzitter NVAG, Saskia van der Merwe, voorzitter VIA, Frans Philipszoon, bestuurslid VAGZ en Gerrit Salemink, bestuurslid VAGZ vormden daarvoor een ‘taskforce’*. Het is een grote verandering. Waarom was fuseren eigenlijk nodig?

Krachten bundelen

Inhoudelijk liggen deze drie verenigingen al dicht bij elkaar. Lode Wigersma: “Als afzonderlijke verenigingen zijn we kleine spelers. Daarmee is het voor andere groepen vaak moeilijk om te begrijpen wat wij als “domein beleid, advies en indicering” precies doen en juist makkelijker om ons over het hoofd te zien. Door samen te gaan worden we letterlijk sterker en groter: strategisch in het speelveld van de zorg in Nederland en vakinhoudelijk.” Met iets meer dan 320 leden is de nieuwe vereniging in een klap de op een na grootste vereniging van de KAMG. Het streven is om te groeien en zo echt te kunnen staan voor alle artsen beleid, advies en indicatie. Lode geeft aan: “We hebben de statuten bewust zo opgesteld dat in theorie elke andere KAMG-vereniging ook kan aansluiten. We hopen dat onze collega-verenigingen ook de voordelen van deze intensieve samenwerking gaan zien.”

De fusie biedt de ontwikkeling van het vak en de geneeskundig specialisten die daarin werkzaam zijn, vooral veel mogelijkheden. “Door over de grenzen heen te kijken, kunnen we elkaar inspireren en scherp houden”, zegt Gerrit Salemink. Saskia van der Merwe vult aan: “De drie kennisgebieden verschillen misschien voor een deel, maar de benodigde vaardigheden komen vaak wel overeen. Daar kunnen we elkaar vinden en versterken.”

De bestuurders van de drie verenigingen zijn door inhoud gedreven professionals, die elkaar al vonden in het samen werken aan een nieuw landelijk opleidingsplan en bij- en nascholing voor onze leden. Voeg daaraan toe dat het als vrijwilliger besturen van een vereniging erg veel inspanning kost, en dat samengaan efficiency in de uitvoering en financiën betekent, en je hebt een ideale aanleiding om één vereniging te worden. Die biedt ook de ruimte én kansen om onze brede beroepsgroep krachtiger te representeren en positioneren.

Wat gaan leden merken?

De leden hebben al het nodige gemerkt, zeker tijdens de algemene ledenvergaderingen. Van het eerste fusievoorstel tot het officieel opheffen van de drie aparte verenigingen. Vanaf nu gaan de leden vooral merken dat de bij- en nascholing breder toegankelijk wordt opgezet. Je kunt makkelijker kennis delen en halen bij de andere collega’s en zo het vak samen verder ontwikkelen. Ook komt er een nieuwe website en nieuwsbrief en vindt de individuele en externe communicatie plaats vanuit de nieuwe vereniging. We willen ook de leden meer aan het roer laten komen: waar hebben zij behoefte aan, welke strategische ideeën hebben zij, waar kunnen we deze brede vereniging allemaal voor benutten?

Hoe ziet de vereniging eruit?

Onderdelen van de afzonderlijke verenigingen blijven behouden, denk aan bestaande inhoudelijke werkgroepen van de VAGZ en het register van wilsbekwaamheid voor de VIA. Voor dit soort onderwerpen worden afdelingen, commissies e.d.  ingesteld. Het bestuur bestaat de eerste twee jaar uit twee afgevaardigden uit de elk van de vorige verenigingen en een voorzitter. In de laatste afzonderlijke ledenvergaderingen in april 2018 stemden de leden in met de nieuwe statuten en zijn de verenigingen ontbonden. De Vereniging Artsen Volksgezondheid startte op 9 mei officieel.

Bestuur Vereniging Artsen Volksgezondheid

v.l.n.r.: Lode Wigersma, Jetske Köhne, Saskia van de Merwe, Wim van Geffen, Jeannette De Boer, Frans Philipszoon

*NVAG was de vereniging voor artsen die werken in Beleid, Management of sociaal-geneeskundig Onderzoek (BMO)

VAGZ was de wetenschappelijke vereniging voor artsen die werken bij zorgverzekeraars en adviesorganen over het zorgverzekeringsstelsel.

VIA was de vereniging voor artsen binnen de sociaal medische advisering en indicatiestelling

** De taskforce werd begin 2017 ingesteld met Ciska Koning (VIA), Ton Mulder (VAGZ). Zij hebben de eerste stappen gezet en hun taken eind 2017 overgedragen naar Saskia van de Merwe en Frans Philipszoon.