Voorstel programma ‘Versterken arts M&G’

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Zoals de minister van VWS medio 2016 in haar brief aan de Tweede Kamer schreef, verdient de kwaliteit en kwantiteit van de opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid extra aandacht in de komende jaren. Public health – het beschermen, bewaken en bevorderen van (volks)gezondheid – verdient een stevige verankering in de Nederlandse en Europese gezondheidszorg. Juist daar waar de focus nog altijd uitgaat naar het behandelen van ziekten en vergezeld gaat van steeds verdergaande (super)specialisatie, is het van belang om de waarde, kracht en potentie van preventieve gezondheidszorg gericht op behoud en versterking van de gezondheid van individuen en risicogroepen en de volksgezondheid te erkennen en te benutten.

Van cure naar preventie

De public health moet en zal in de toekomst een veel grotere rol spelen in het Nederlandse zorgstelsel. Het huidige stelsel van zorg, gericht op cure en care is in snel tempo ineffectief en onbetaalbaar aan het worden, omdat het alleen “aan de achterkant” van alle gezondheidsproblemen werkt (“dweilen met de kraan open”) en de integrale aanpak aan de voorkant die steeds noodzakelijker is geworden, grotendeels mist. Er is een omslag nodig van cure naar preventie. Voldoende en goed opgeleide geneeskundig specialisten in de publieke gezondheidszorg leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Juist in de verbinding met de curatieve gezondheidszorg, maar ook met dwarsverbanden naar jeugdhulp, welzijn en het sociale domein. Een stevig fundament voor basaal academisch onderzoek naar gezondheid, veel voorkomende en potentieel vermijdbare ziekten/ziektelast die de volksgezondheid het meest bedreigen is daarbij onontbeerlijk.

Programmavoorstel

Hiervoor wordt gewerkt aan het programma ‘versterking van het specialisme arts Maatschappij & Gezondheid’. KAMG schreef als trekker een voorstel voor de aanpak van dit programma. Het meerjarenprogramma is gericht op boeien en binden van artsen voor de public health en wordt ingedeeld in de volgende programmalijnen:

  1. Bekendheid en Imago
  2. Goed Opleiden en Academiseren
  3. Uitdagend Werken in de publieke gezondheidszorg.

Download het voorstel [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]