VWS wil de opleiding arts M&G versterken

Op 6 juli zond minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Edith Schippers een uitgebreide brief naar de Tweede Kamer. Deze brief bevat de reactie op het advies dat we samen met GGD GOHR NL en Actiz in februari 2016 aanboden voor meer afstemming en regie bij het opleiden van artsen voor de publieke zorg, naar aanleiding van het NIVEL-onderzoek uit 2014 naar achterblijvende instroom.

Belemmeringen oplossen

Met het advies pleitten we voor ‘bovenregionale’ regie op de instroom in de profielopleidingen Jeugdgezondheidszorg en Infectieziektebestrijding en landelijke regie op de instroom in de opleidingen Medische Milieukunde en Tuberculosebestrijding. Dit richt zich vooral de aanbeveling van het NIVEL voor afstemming van het personeels- en opleidingsbeleid van de individuele opleidende GGD’en en thuiszorginstanties.

In haar reactie spreekt de minister over een oplossing waarbij ook de andere twee belemmeringen voor werkgevers uit het NIVEL-onderzoek worden aangepakt:

  1. de subsidievergoeding is niet toereikend voor de kosten voor alle opleidingen
  2. de werkgevers kunnen zittend personeel moeilijk vrij roosteren voor het opleiden.

In dat kader wil zij verder gaan dan bovenregionale en landelijke regie. Zij spreekt in haar brief over Landelijk werkgeverschap voor aios, maar ook over een breder traject dan uitsluitend aandacht voor organisatie en financiering van de opleiding. De minister denkt aan aandacht voor de positie van publieke gezondheidszorg in de opleiding tot basisarts; de academisering van de opleiding; de beroepsprofielen en de borging van deskundigheid.  Dit zal zij waar nodig en mogelijk faciliteren. VWS gaat hierover met ons en andere betrokkenen in overleg.

Lees de brief van Minister Schippers aan de Tweede Kamer

Download het advies van KAMG, GGD GOHR NL en Actiz

*Bron: kamerstuk via rijksoverheid.nl